ICD je v ČR běžně užívanou anglickou zkratkou pro složitě znějící název implantabilní kardioverter-defibrilátor. Tento přístroj je pro laika dosti podobný běžnému kardiostimulátoru („budíku“), jeho funkce jsou však odlišné.

 

Vzhled a funkce ICD

Vzhled je to, co činí ICD tak podobným defibrilátoru. Je to malá kovová krabička, která se při malém operačním zákroku umístí do podkoží v horní části hrudníku, a jejíž elektrody jsou zavedené do těsného kontaktu se srdečním svalem. Funkce je však od kardiostimulátoru odlišná. Kardiostimulátor monitoruje srdeční rytmus a v případě, že je příliš pomalý (bradykardie), začne vysílat slabo elektrické signály, které zajistí zrychlení srdečních stahů do normy.

 

Implantabilní kardioverter-defibrilátor umí to samé, co kardiostimulátor, ale má něco navíc. Dokáže totiž rozpoznat vznik smrtelných poruch rytmu jako je tzv. komorová tachykardie nebo fibrilace komor. Pokud je přítomnost takové poruchy rytmu přístrojem vyhodnocena, ICD okamžitě vytvoří silný elektrický výboj (elektrický šok), který má za úkol „vyresetovat“ arytmii a umožnit návrat normálního srdečního rytmu. Funkci ICD lze tak chápat jako život zachraňující.

 

 

Využití

ICD je drahý přístroj, a už proto není určen pro každého. ICD má chránit před náhlou srdeční smrtí a deálním pacientem je člověk, který již prodělal úspěšnou resuscitaci po prokázané závažné poruše rytmu (např. zmíněná komorová tachykardie nebo fibrilace komor), nebo člověk, u nějž byly určité sklony ke vzniku takové poruchy rytmu zjištěny náhodně při některém vyšetření (elektrofyziologické vyšetření srdce, zátěžová ergometrie, apod.). Zvýšené riziko náhlé srdeční smrti v důsledku arytmií mají i pacienti s ischemickou chorobu srdeční a některými kardiomyopatiemi.

 

 

Implantace

Zákrok je pro zkušené kardiology poměrně snadný a provádí se na speciálním sále jen v místním znecitlivění. Po implantaci se ovšem v krátké anestézii (uspání) vyzkouší, zda přístroj skutečně funguje. Po zákroku zůstane jen malá rána se stehy v místě zavedení přístroje, stehy se po několika dnech odstraňují.

 

 

Nevýhody

ICD je jen stroj a může se mýlit. To znamená, že může chybně vyhodnotit přítomnost závažné poruchy rytmu a aplikovat elektrický šok zdravému člověku při plném vědomí. Takový šok je značně nepříjemný a může dost bolet. Z toho důvodu je při opakovaném výboji vhodná kontrola kardiologem, který vyhodnotí nález a určí další postup.


Zdroje
http://www.heart.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů