Arteria spinalis anterior je relativně tenká nepárová tepna, která vzniká soutokem obou vertebrálních tepen (arteria vertebralis) a směřuje po přední straně krční míchy směrem dolů po celé délce míchy, přičemž z ní odstupují menší tepenné větve. Arteria spinalis anterior je ve svém průběhu vyživována dalšími tepnami vycházejícími z aorty, aby se zajistilo dostatečné krevní zásobení tak důležité oblasti, jakým přední část míchy nepochybně je. V případě závažného narušení toku krve touto cévou se může v důsledku ischemie míchy objevit syndrom přední míšní tepny.

Schéma - cévní zásobení mozku, odstup arteria spinalis anterior

 

 

Schéma - arteriae vertebrales a arteria spinalis anterior v blízkosti Willisova okruhu

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů