Aneurysma srdce je relativně závažný stav, který můžeme popsat jako vydutí a vyklenutí některé jeho stěny, obvykle stěny komor. V daném místě je srdeční stěna oslabená a nelze vyloučit její prasknutí, které má smrtelné důsledky.

 

Příčiny: Aneurysma srdeční komory je nejčastěji komplikací rozsáhlejšího infarktu myokardu. Při větším infarktu se může v některém místě narušit síla srdeční stěny, která se pak pod tlakem krve v komorách začne vydouvat.

 

Projevy: Samotné aneurysma se nijak významně neprojevuje. Příznaky mohou mít až jeho komplikace. V dutině aneurysmatu se může začít srážet krev a tyto sraženiny se pak mohou odlamovat a jako tzv. emboly odplouvat cévami ze srdce do jiných orgánů, kde ucpou jejich menší cévy (typickým důsledkem je ischemická mozková mrtvice). Druhou, a možná mnohem vážnější, komplikací je prasknutí zeslabené stěny výdutě a vylití krve do osrdečníku. V takovém případě se osrdečník rychle naplní krví, která zabrání srdci v pumpovacích pohybech (srdeční tamponáda). Srdce se zastaví a pacient umírá. Dojde-li nečekaně k této události, tak je šance na záchranu minimální.

 

Diagnostika: Náhodný nález aneurysmatu komory můžeme učinit na EKG, kde najdeme jisté změny (elevaci ST úseku), definitivní potvrzení ale prokáže až ECHO srdce, kde je aneurysma vidět. Vyklenutí aneurysmatu můžeme spatřit jako změnu tvaru srdečního stínu na rentgenu hrudníku.

 

Léčba: Malá aneurysmata stačí jen kontrolovat, pacient může dostávat léky na ředění krve, které brání vytvoření krevních sraženin ve výduti. Jediným trvalým léčebným řešením je chirurgické odstranění. Je ovšem nutné poznamenat, že se jedná o velmi náročný a rizikový kardiochirurgický zákrok, při němž se aneurysma odstraní a stěna srdce se zrekonstruuje.

 

Zdroje
https://www.healio.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů