Absces je odborným označením pro dutinu v těle vyplněnou hnisem. Jedná se o nepříjemný důsledek hnisavých infekčních onemocnění. Může být bolestivý, konzervativními (tj. nechirurgickými) prostředky je jen těžko léčitelný a infekce z něj se může rozšířit po těle za vzniku sepse.

Pozn.: Absces se do češtiny překládá slovem hlíza, kožní abscesy se označují jako furunkly a karbunkly.

 

Příčiny: Abscesy jsou spojeny zejména s hnisavými bakteriálními infekcemi - častými původci abscesů jsou bakterie ze skupiny stafylokoků a streptokoků, může se nicméně jednat prakticky o jakoukoliv bakterii. Výjimkou ovšem nejsou ani abscesy původu mykotického (plísně) a existují i abscesy způsobené prvoky (např. amébové abscesy). Velice ohroženou skupinou lidí jsou zejména nitrožilní narkomani. Vede k tomu několik faktorů - časté vpichy jehlami do tkání, celkově nízká úroveň hygieny a zhoršená funkce imunitního systému v drogami zdevastovaném organismu.

 

Vznik abscesu: Absces vznikne za předpokladu, že se bakterie dostane do našich tkání a orgánů a tam vznikne hnisavý zánět. Hnis je páchnoucí zkalená tekutina, která obsahuje mrtvé i živé bakterie, bílé krvinky, odumřelé zbytky tkání apod. Není-li organismus schopný se s infekcí rychle vypořádat, vznikne v daném místě těla prostor vyplněný hnisem - absces. Absces na jednu stranu poukazuje na neschopnost imunitního organismu infekci zničit, na druhou stranu poukazuje na schopnost zánět alespoň ohraničit. Po vzniku abscesu mohou následovat 3 možné scénáře:

1. Infekce v abscesu je potlačena, hnis se vstřebá a dojde k zahojení. U malých abscesů k tomu sice může dojít, ale naneštěstí to není až tak časté.

2. Je-li absces blízko pod kůží, může si „prohnisat“ kanálek na povrch a vyprázdnit se. Kanálek, který si absces udělá, se jmenuje píštěl. Po vyprázdnění se absces a píštěl obvykle vyhojí, někdy však mohou přetrvávat.

3. Infekce se může z relativně ohraničeného abscesu nekontrolovaně rozšířit do okolní tkáně. Taková neohraničená infekce tkáně se označuje jako flegmóna. Pak se mohou bakterie rozšířit i do krve a vznikne velice nebezpečná otrava krve (sepse). Tato varianta již přímo ohrožuje nemocného na životě.

 

Projevy: Absces se může vyskytnout prakticky kdekoliv v těle (podkožně, ve svalech, v játrech, v plicích, v ledvinách, v mozku apod.). Je-li těsně pod kůží, projevuje se jako podkožní boule, kůže nad ním je zarudlá a teplá. Absces je bolestivý a člověk mívá vysoké teploty.  Absces hluboce uložený vidět není, projevuje se bolestí, vysokou teplotou a různými poruchami abscesem postiženého orgánu či tkáně.

 

Léčba: Absces je nejčastěji způsoben bakteriemi a tak by logickou volbou byla antibiotika. Je to sice pravda, ale antibiotika do prostoru abscesu pronikají jen velmi málo. Samozřejmě brání dalšímu šíření infekce, ale absces většinou nevyléčí. Účinnou léčebnou metodu představuje chirurgie. Je-li to možné, chirurg absces otevře a hnis vypustí. Pro dlouhodobější čištění se někdy užívá drenáž. Drenáž znamená, že se do prostoru abscesu zasune hadička, kterou může hnis odtékat. Je-li zajištěn odtok hnisu, absces se postupně vyčistí a zahojí. Chirurgové dobře znají latinské přísloví Ubi pus, ibi evacua, což se dá přeložit jako Kde je hnis, tam ho vypusť.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů