Skip to main content
 


Temporální arteritida

Temporální arteritida (aneb zánět spánkové tepny aneb Hortonova nemoc) je neinfekční zánětlivé onemocnění způsobené abnormální funkcí imunitního systému, které postihuje velké cévy v oblasti krku. Vyskytuje se častěji u žen, zejména u žen starších 70 let.

 

Příčiny: Jedná se o autoimunitní onemocnění, kdy z nějakého neznámého důvodu dochází ke vzniku zánětlivého procesu ve velkých cévách. Stav je často spojen s přítomností jiných autoimunitních chorob (viz. níže).

 

 

Projevy: Projevy závisí na typu napadené tepny. Nejčastěji bývá postižena spánková tepna (arteria temporalis), zánětlivé změny mohou ovšem postihnout i hrudní aortu a její větve. Příznaky pak souvisí s poruchami tkání zásobených výše zmíněnými cévami, jde hlavně o tkáně hlavy včetně obličeje. Mezi typické příznaky patří bolestivost a okem patrné zduření spánkové tepny, mohou se objevit poruchy vidění ve smyslu dvojitého vidění či ztráty zraku. Slepota může vzniknout náhle, někdy je úplná a trvalá. Nemocní opakovaně trpívají bolestmi hlavy, stěžují si na zvonění v uších a mohou trpět bolestmi při žvýkání.

 

Temporální arteritida se nemusí vyskytovat samostatně, může doprovázet i jiná autoimunitní onemocnění jako je polymyalgia rheumatica, SLE či revmatoidní artritida. V takovém případě můžeme nalézt v klinickém obraze i jejich symptomy (viz. příslušné články).

 

 

Diagnostika: Není zcela snadné určit diagnózu temporální arteritidy, protože se na ní hned tolik nemyslí. U pacienta s výše zmíněnými příznaky je vhodné vyšetřit pohledem a pohmatem spánkovou tepnu, která může být zduřelá a mohou na ní být vymizelé pulzace. V krevním obrazu bývají zvýšené krevní destičky. V krvi kromě toho nalézáme zvýšenou sedimentaci a vyšší CRP, což značí, že v těle je přítomný zánět (v tomto případě neinfekční).

 

Poměrně spolehlivou diagnostickou metodou je odebrání drobného vzorku spánkové tepny a odeslání na histologické vyšetření, kde může být zjištěna přítomnost zánětlivých změn.

 

 

Léčba: Vzhledem k tomu, že onemocnění je způsobeno poruchou imunitního systému, podávají se jako terapie léky tlumící imunitní procesy, například kortikoidy

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů