Skip to main content

Poškození teplem v motorovém vozidle

Opět začíná horké letní počasí, které zvyšuje riziko tepelného poškození organizmu, a jistě se brzy objeví případy závažného postižení, či dokonce úmrtí osob v uzavřených autech. Před několika lety jsem na toto téma psal text pro naši nemocnici a rád bych jej aktualizoval a doplnil.

Nejprve bychom si měli nicméně osvětlit několik základních pojmů, jako je dehydratace, úžeh a úpal. Dehydratace znamená vážnější ztrátu tělesné tekutiny. Vyšší riziko dehydratace je v teplém prostředí, u dětí a seniorů. Úžeh znamená zdravotní potíže vzniklé v důsledku přímého vystavení se slunečním paprskům a úpal je poškození zdraví přehřátím. Velmi často se tyto stavy kombinují a i jejich příznaky se do značné míry překrývají – slabost, nevolnost, zvracení, motání hlavy, zmatenost, poruchy vědomí a případně i smrt.

V případě uzavřeného vozidla, o kterém tu chci psát, je základním problémem úpal kombinovaný s dehydratací. Auto stojící se zavřenými dveřmi a okénky na otevřeném slunci je specifický problém, protože teplota v něm roste velmi rychle a zákeřně i v případě, že se nám venkovní teplota zdá relativně příjemná. Je-li venkovní teplota 30°C, dá se to venku na vzduchu vydržet. V autě však v takovém případě už za 10 minut může vzrůst teplota na 40°C a to může vést k úpalu velice rychle. Teplota u auta ve stínu roste také, i když o něco pomaleji. Toto nebezpečí nám dobře ilustruje tabulka níže, kterou se mi podařilo najít na internetu.
Nejohroženějšími jsou v tomto případě děti, protože si nedokážou otevřít dveře a dehydratace a úpal se u nich mohou objevit poměrně rychle a náhle. Je to dáno mimo jiné odlišnou termoregulační schopností těla a jinými aspekty vodního hospodářství organizmu, než mají dospělí, ale detaily nejsou v tomto případě až tak podstatné. U pokročilých stavů může i při maximální terapii dotyčný zemřít. V USA umírá tímto způsobem asi 40-50 dětí ročně. Není to vysoké číslo, ale jde o úmrtí, kterým lze při troše pozornosti snadno předejít.

Základní prevencí je kromě dostatečného a pravidelného příjmu tekutin myslet na tento problém a nikdy nenechávat dítě v autě samotné, což platí zejména pro parkoviště nákupních center. Člověk může mít v plánu jen malý nákup, ale velice snadno se může zdržet a ztratit přehled o čase, přičemž i 10 minut může mít tragické následky. Zajímavá je tato studie Arizonské státní univerzity, která jako součást nebezpečí zmiňuje, že zapomenout na něco tak důležitého jako dítě v autě, je mnohem snadnější, než by se mohlo zdát.


Doporučovaná pravidla prevence:

1. Dítě pokud možno nikdy nenechávajte v autě samotné, zvláště je-li venku teplo, a to ani pokud jsou stažená okénka.

2. Při opuštění auta pro jistotu orientačně kontrolujte zadní sedadla.

3. Prázdné auto zamykejte, aby se do něj dítě nemohlo nepozorovaně dostat.

4. Pokud v létě náhodou uvidíte samotné cizí dítě v zavřeném autě, volejte 112.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů