Skip to main content
 Meningeom

Meningeom je nádor, který vychází z buněk mozkových plen. Mozkové pleny se nachází kolem mozku i míchy, a proto můžeme meningeomy řadit mezi nádory mozku i nádory míchy. V drtivé většině jsou tyto nádory nezhoubné, ale svého nositele mohou ohrozit svým růstem. Z odborného hlediska existuje celá řada podtypů meningeomu, což však pro obecné pochopení není důležité.

 

Příčiny: Příčina vzniku není zcela jasná. Zřejmě existuje určité geneticky dané riziko, zvýšené riziko vzniku meningeomů mají pacienti s vrozenou chorobou známou jako neurofibromatóza. Kromě toho se uvažuje o vlivu radiačního záření.

 

 

Projevy: Malé meningeomy se nemusí nijak projevovat, větší pak mohou svým růstem a utlačením okolní tkáně způsobit nejrůznější neurologické projevy jako je epilepsie, poruchy hybnosti a citlivosti částí těla, dvojité vidění, inkontinenci moči a někdy i úniky stolice, změny osobnosti, demenci, apod. Méně často se mohou objevit i příznaky nitrolebního přetlaku (zvracení, bolesti hlavy). Nádory rostoucí v páteřním kanálu mohou útlakem míchy způsobit zejména ochrnutí trupu a dolních končetin.

 

 

Diagnostika: Při neurologických obtížích nechá neurolog obvykle provést CT vyšetření mozku nebo jeho magnetickou rezonanci a ty nádor objeví. Podobně lze vyšetřit i meningeomy v páteřním kanálu. Vzhledem k tomu, že mozkové meningeomy vznikají z buněk mozkových obalů, nalezneme je v okrajových částech mozku, těsně pod lebečními kostmi.

 

 

Léčba: Jde o věk pacienta, velikost meningeomu a přítomnost obtíží. U staršího pacienta s náhodně nalezeným malým meningeomem je zcela přípustné jej pouze v čase kontrolovat a řešit pouze tehdy, když dochází k výraznému zvětšování. Jinak je základem chirurgická léčba, při které je nádor odstraněn. Pochopitelně se jedná o neurochirurgický zákrok, jehož obtížnost a úspěšnost závisí jak na velikosti, tak na umístění nádoru. Je-li meningeom menší a nepřístupný pro neurochirurga, pak jej lze zničit cíleným ozářením Leksellovým gama nožem.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů