Skip to main content
 Ischemická kolitida

Ischemická kolitida znamená zánět tlustého střeva, který je vyvolaný nedostatečným přísunem kyslíku do jeho stěny. Zánět obvykle postihuje jen určitý segment střeva, většinou v jeho levostranné části. Nejtypičtěji jsou postiženi starší a více nemocní lidé.

 

Příčiny: Příčinou stavu je nedokrvení stěny tlustého střeva. K tomu může dojít celkově při snížení krevního tlaku v těle (šokové stavy, náročné operace, srdeční selhávání, těžká dehydratace, vliv některých léků), nebo při ucpávání krevních cév, které by měly tlusté střevo vyživovat. Cévní zásobení je narušeno například u uzávěrů velkých střevních tepen, které popisuji v kapitole o cévním ileu. K uzavírání malých tepének dochází například při některých autoimunitních nemocí (systémový lupus), u cukrovky, u nemocí spojených se zvýšeným srážením krve (např. Leidenská mutace) a vyšší riziko mají i ženy užívající hormonální antikoncepci. V mnoha případech je příčina vzniku ischemické kolitidy nejasná, roli hraje i vysoký věk a celková zchátralost organizmu.

 

 

Projevy: Závisí na rozsahu a rychlosti nedokrvení střeva. Typickým příznakem je bolest břicha, která může být spojena s nevolností a zvracením. Relativně často se objevuje nucení na stolici, průjmy a nacházíme červenou krev ve stolici. U těžkých forem se rozvíjí toxické megakolon a ileus se zástavou střevní činnosti a různě velký okrsek střeva začne odumírat. To se projeví horečkou a postupným rozvojem peritonitidy s otravou krve. Důsledkem je šokový stav a smrt.

 

Dodejme, že i u lehkých forem ischemické kolitidy bezvýrazných příznaků, může dojít k pozdním komplikacím, které mívají podobu zúžení střeva a jeho důsledků.

 

 

Diagnostika: Kromě anamnézy a vyšetření břicha je důležitý rentgenový snímek břicha. Ultrazvuk nebo CT vyšetření břicha bývají obvykle provedeny také, ale nález na nich nemusí být jednoznačný. Rentgen s podáním kontrastní látky klyzmatem (tzv. irigografie) ukáže dutinu střeva s typickými zúženími. Základem diagnostiky je ovšem kolonoskopie. Při ní lékař na vlastí oči uvidí chorobné změny sliznice a může při pochybnostech odebrat vzorky na histologické vyšetření. Chceme-li při podezření ischemické kolitidy zjistit, zda jsou velké tepny zásobující střevo průchodné, volíme angiografické vyšetření.

 

 

Léčba: U lehčích forem nemoci je léčba konzervativní. Pacientovi dodáváme tekutiny nitrožilně, na čas většinou zakážeme příjem potravy ústy, abychom střevo nenamáhali (s možným podáním speciální výživy nitrožilně) a podáváme antibiotika. Při zhoršování stavu může být nutný chirurgický zákrok s odstraněním postižené části střeva. Zjistíme-li při kolonoskopii odumření části střeva, provádí se chirurgický zákrok vždy a co nejdříve. Velkým problémem je syndrom krátkého střeva, který se po těchto operacích objevuje.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů