Skip to main content
 Diabetická ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza je nebezpečný stav, který nastává typicky u diabetiků 1. typu, kteří nejsou léčeni, nebo jsou léčeni nedostatečně. Bez lékařské pomoci může ketoacidóza skončit smrtí.

 

Příčiny: Diabetik 1. typu je člověk, u nějž se přestává tvořit inzulin ve slinivce břišní (detaily najdete v příslušném textu) a musí se mu pravidelně dodávat inzulin, v dnešní době obvykle ve formě inzulinových per nebo inzulinové pumpy. Nedostává-li organizmus inzulinu dostatek, nebo není-li léčen vůbec, což připadá v úvahu u dosud nerozpoznaných případů cukrovky 1. typu a u nespolupracujících pacientů, je zde riziko vzniku diabetické ketoacidózy.

 

Podstatou ketoacidózy je tedy nedostatek inzulinu v organizmu. Ten vede ke zvýšenému uvolňování glukózy z jater do krve a také k uvolňování volných mastných kyselin z tukové tkáně. Bez inzulinu nemůže většina tkání našeho těla zpracovávat glukózu na energii a tak se uchylují k jiným způsobům získání energie – dochází k přeměně již výše zmíněných mastných kyselin na tzv. ketolátky, z nichž se energie získá. Problém je v tom, že tyto ketolátky jsou kyselé a způsobují pokles pH organizmu, tzv. acidózu (laicky řečeno překyselení). Právě toto překyselení a minerálový rozvrat pak vedou k ohrožení života.

 

 

Projevy: Projevy se rozvíjejí postupně a bývají nespecifické – únava, slabost, nechutenství, někdy se objevuje zvracení a bolesti břicha. Zvýšené množství cukru v krvi je spojeno s jeho vylučováním do moči, cukr s sebou strhává vodu a další ionty. Pacient hodně močí, dehydratuje se a následkem toho má velkou žízeň. Pokles pH v organizmu (tzv. acidóza) může opět vyvolávat příznaky jako jsou slabost, zvracení a bolesti hlavy, v horším případě dojde k poruše vědomí a bez dostatečné léčby vzniká bezvědomí a smrt. Poměrně typickým příznakem je reflexní Kussmaulovo dýchání, což je hluboké usilovné dýchání, při kterém se organizmus snaží vydýchat co největší množství oxidu uhličitého ve snaze snížit kyselost.

 

 

Diagnostika: Kromě různě závažných klinických projevů najdeme cukr v moči a ketolátky v moči při jejím vyšetření, v krevních náběrech bude výrazně zvýšená hladina glukózy, najdeme známky dehydratace a minerálový rozvrat (výchylky v iontech jako je sodík, draslík a chlor). V krvi bude snížené pH, najdeme známky tzv. metabolické acidózy (překyselení organizmu způsobené poruchami metabolizmu).

 

 

Terapie: Záleží na závažnosti stavu, je nutné zajistit dýchání a krevní oběh, pacienta dostatečně hydratovat infuzemi a opatrně podávat inzulin s monitorací postupného poklesu hladiny cukru v krvi. Pokles cukru nesmí být příliš rychlý, mohlo by dojít k otoku mozku. V případě velmi těžké acidózy se někdy nitrožilně podává sloučenina zvyšující pH (bikarbonát sodný), její užití by však mělo být vyhrazeno pro skutečně vážné případy. U méně závažných stavů si organizmus dokáže po vyřešení příčiny obtíží (tj. nedostatku inzulinu) srovnat pH bez dalších agresivních zásahů zvenčí.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů