Název beta-blokátor jistě laikovi mnoho neřekne. Ve skutečnosti však léky z této skupiny užívá velká většina interních pacientů. Prim hrají tyto léky v terapii vysokého tlaku, onemocnění srdce a poruch rytmu (beta-blokátory patří mezi antiarytmika).

 

Účinky a využití: V dnešní době existuje řada generací beta-blokátorů, které se poněkud liší svými efekty. Co mají společné je, že dokáží blokovat beta-receptory v srdci. Na beta-receptory se za normálních okolností vážou stresové hormony, jako je např. adrenalin a noradrenalin. Beta-blokátory ovšem tyto receptory zablokují. Tím zpomalují srdeční akci, snižují namáhání srdeční svaloviny a spotřebu kyslíku srdečním svalem. Dále svým účinkem snižují krevní tlak a u pacientů s onemocněním srdce významně snižují riziko vzniku nebezpečných poruch rytmu.

Pozn.: Beta-blokátory se dělí na kardioselektivní a neselektivní. Kardioselektivní svými účinky působí nejvíce na receptory v srdci, neselektivní mají více zvýrazněné účinky na ostatní orgány. Jsou i další způsoby dělení, ale ty považuji za zbytečně složité pro zběžné pochopení.

Beta-blokátory se využívají v léčbě řady chorob srdce - srdeční selhávání, kardiomyopatie, ischemická choroba srdeční (angina pectoris, stavy po infarktu myokardu) a u vysokého tlaku. Svými účinky na zpomalení srdečního rytmu se beta-blokátory podávají i pacientům s některými poruchami rytmu, kde chceme zabránit vzniku příliš rychlé tepové frekvenci (např. fibrilace síní, flutter síní). Některé neselektivní beta-blokátory se uplatňují i v léčbě portální hypertenze, protože snižují tlak krve v portální žíle.

 

Účinné látky: Zmíním ty účinné látky, které jsou obsažené v nejčastěji předepisovaných léčivech:

Acebutolol - např. léky Acecor a Sectral

Betaxolol - např. léky Lokren, Betaxa, Betaxolol a další

Bisoprolol - např. léky Concor, Bisocard, Bisoprolol, Rivocor a další

Carvedilol -např. léky Atram, Coryol, Carvedilol, Dilatrend a další

Celiprolol - např. léky Tenoloc a Celiprolol

Metoprolol - např. léky Betaloc, Egilok, Vasocardin a další

Nebivolol - např. léky Nebilet a Nebivolol

 

Nevýhody: Beta-blokátory mohou způsobit přílišné snížení krevního tlaku a z toho plynoucí slabost a kolapsy. Zpomalení srdeční frekvence může vyvolat bradykardii s kolapsem nebo se zhoršením příznaků srdečního selhání. To se stává zejména při současném užívání beta-blokátorů s látkami, jako je verapamil (např. léky Isoptin a Verapamil) a diltiazem (např. lék Diacordin), proto se tato kombinace důrazně nedoporučuje. Z dalších významnějších vedlejších efektů bylo u beta-blokátorů popisováno zhoršení nemocí průdušek, jako je astma, chronická bronchitida a CHOPN, snížení libida a různé trávicí obtíže.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů