Skip to main content

Alkoholizmus

Alkoholizmus neboli dlouhodobé a nadměrné užívání alkoholických nápojů je extrémně rozšířený problém. Alkoholik (či alkoholička) na rozdíl od kuřáků ničí pouze svoje zdraví, na druhé straně má účinek alkoholu vliv i na jejich rodinný a sociální život a tak negativně ovlivňuje i jejich blízké.

 

Nebudu zde rozebírat klasicky zmiňovaná stádia opilosti, charakteristické typy alkoholiků a stádia alkoholizmu, to přenechám psychiatrům. Zaměřím se na typické choroby a zdravotní komplikace, které s nadužíváním alkoholu souvisí, a které spíše zajímají interní lékaře. Dodejme jen, že pravidelný příjem malého množství alkoholu má na zdraví spíše pozitivní efekt, z takto prospěšné množství se považuje asi tak jedna 2dl sklenička vína denně.

 

Nemoci a komplikace spojené s alkoholizmem:

 

1. Alkoholické onemocnění jater – Alkohol je pro náš organizmus toxická sloučenina, která se v játrech odbourává a zneškodňuje. Jaterní buňky jsou alkoholem poškozovány, odumírají a zároveň jsou nahrazovány novými. Alkohol může způsobit ztučnění jater a-nebo jaterní zánět. Sem patří jak akutní alkoholový zánět jater různé závažnosti, tak samozřejmě i chronický alkoholový zánět jater související s dobře známou cirhózou se všemi jejími komplikacemi. Játra jsou chemickou továrnou těla a narušení jejich funkcí má dalekosáhlé důsledky. Zhoršení průtoku krve cirhotickými játry způsobí vznik přetlaku v portálním řečišti, to může způsobit vytvoření vody v břiše a vznik jícnových varixů. V těle roste koncentrace dusíkatých zplodin, které nejsou v játrech odbourávány, a ty poškozují mozek s rizikem rozvoje jaterní encefalopatie. Zhoršení stavu bývá obvykle spjato se vznikem žloutenky, která souvisí s narušením zpracovávání žlutavého barviva bilirubinu v nemocné jaterní tkáni.

 

2. Onemocnění slinivky břišní – Alkoholový exces (i u nepravidelně pijícího člověka) může vyvolat akutní zánět slinivky břišní, který může skončit i smrtí. U dlouholetého pijáka může docházet k postupnému poškozování buněk slinivky, které odumírají a jsou nahrazovány vazivem. Tento proces označujeme jako chronický zánět slinivky, je spojen s bolestmi břicha, poruchami vstřebávání živin ve střevě (kvůli vyhasínání tvorby trávících enzymů) a v pokročilých fázích s cukrovkou charakteru cukrovky 1. typu (ve slinivce se přestane vytvářet inzulin).

 

3. Onemocnění mozku – Dlouhodobý účinek alkoholu na mozek je negativní a způsobuje projevy demence. Neurony jsou poškozovány a odumírají. Postupně se rozvine tzv. alkoholová demence se změnami osobnosti, známkami organického psychosyndromu a poruchami paměti, která může mít podobu Korsakovova syndromu. Korsakovův syndrom se navíc často kombinuje s projevy Wernickeho encefalopatie. Stav se může zhoršit, dojde-li v pokročilé fázi nemoci jater k rozvoji jaterní encefalopatie. Poškozené neurony mohou u alkoholika způsobovat častější epileptické záchvaty. Akutní alkoholové excesy vedou ke vzniku častých alkoholových okének.

 

4. Polyneuropatie – Nejen neurony v mozku jsou alkoholem postiženy. Dochází i k narušení nervových vláken v těle, nejvíce je to vidět na dlouhých nervech, které inervují dolní a horní končetiny. Vzniká onemocnění označované jako alkoholová polyneuropatie, typickými projevy jsou brnění končetin, někdy pocity chladu dolních končetin a sexuální dysfunkce.

 

5. Onemocnění srdce – Pravidelní a nadměrní pijáci alkoholu mají zvýšené riziko onemocnění srdce. Alkohol je jedním z typických faktorů, které vyvolávají vznik srdečního onemocnění známého jako dilatační kardiomyopatie. Důsledkem bývá zhoršená pumpovací schopnost srdce a srdeční selhávání.

 

6. Žaludeční vředy – Zhoršený průtok krve žaludeční stěnou při nemocech jater se sčítá s přímým vlivem alkoholu na žaludeční stěnu (alkohol způsobuje záněty žaludku), nevhodným stravováním a častým současným kouřením. Výsledkem je častější vznik žaludečních vředů, které jsou pro alkoholiky opravdu typické.

 

7. Rakovina – Alkohol ve vyšším množství zcela nepochybně zvyšuje riziko vzniku nádorových chorob. Pro alkoholiky pijící tvrdý alkohol je zcela typická rakovina jícnurakovina dutiny ústní včetně rakoviny jazyka a rakovina hrtanu. Poškození jater a slinivky vede k častějšímu výskytu rakoviny jater a rakoviny slinivky břišní. Ve všech případech se jedná o velmi závažné formy rakoviny.

 

8. Fetální alkoholový syndrom – Tento syndrom postihuje novorozené děti alkoholiček, které pijí alkohol i v těhotenství. Kromě poškození nervového systému a výsledné mentální retardace různého stupně vykazuje dítě poruchy růstu, obličejové deformace a mívá sklon k epileptickým záchvatům.

 

9. Delirium tremens – Tato porucha vědomí spojená se zmateností a halucinacemi je běžná u chronických alkoholiků poté, co je jim odepřen alkohol. Jedná se vlastně o abstinenční syndrom v reakci na náhlý nedostatek etanolu v organizmu. Více si přečtěte v příslušném textu.

 

10. Patická opilost – Patická opilost je zvláštní jednotka, kterou lze označit za mrákotný stav s následnou poruchou paměti, který může vzniknout i po malé dávce alkoholu, a to nikoliv pouze u alkoholiků. Je velmi vzácná a jedinec s patickou opilostí je hodnocen jako nepříčetný a nezodpovědný za své činy (na rozdíl od klasické opilosti).

 

11. Kocovina – Nejedná se pochopitelně jen o komplikaci pravidelného pití alkoholu, ačkoliv pravidelný nadměrný piják zažije kocovin více než jen občasný konzument, který většinou nepije přes míru. Článek je pojat z hlediska interního lékaře a jistě jej doporučuji abyste zjistili, proč je vám vlastně po tom alkoholu vždycky tak špatně.

 

12. Podvýživa - Tento problém se týká zejména těžkých alkoholiků-bezdomovců, kteří nemají dostatek finančních prostředků na pořízení jídla a energetické potřeby organizmu hradí alkoholem.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.