Nadbytek červených krvinek v krevním oběhu se odborně nazývá jako polycytémie nebo polyglobulie. Tento stav můžeme chápat jako příznak, který může doprovázet jiné choroby, ale jeho určité podtypy (primární polycytémie) můžeme označit i za samostatné nemoci. Kromě toho je nutné vzít v potaz, že samotný nadbytek červených krvinek může vyvolat určité příznaky a komplikace, o kterých si povíme níže.

 

Příčiny:

1. Primární polycytémie – Toto je skupina onemocnění, kdy je porucha v kostní dřeni. Bezkonkurenčně nejčastější chorobou z této skupiny je polycytemia vera. U nemocných v kostní dřeni se tvoří nadbytek červených krvinek, které jsou uvolňovány do krve. Onemocnění je většinou sledováno hematology, protože existuje určité riziko pro jeho zvrat do akutní leukémie.

 

2. Sekundární polycytémie – Tato skupina zahrnuje poruchy, které vedou ke zvýšené tvorbě hormonu známého jako erytropoetinu. Tento hormon stimuluje jinak zcela zdravou kostní dřeň ke zvýšené tvorbě červených krvinek. Příčin může být celá řada, obvykle jde o stavy a choroby zhoršující dodávku kyslíku do tkání, což si vyžádá přítomnost více červených krvinek. Zvýšený počet červených krvinek proto najdeme u lidí žijících ve vysokých nadmořských výškách (brání vzniku výškové nemoci), u lidí se syndromem spánkové apnoe a u nemocných s vážnějšími poruchami plicních funkcí (např. CHOPN, pokročilé případy plicní fibrózy apod.). Zvýšené množství červených krvinek může být i vedlejším nálezem u některých nádorů (učebnice udávají například feochromocytom a rakovinu ledviny).

 

3. Nepravá polycytémie při koncentraci krve – Pokud dojde k poklesu množství krevní tekutiny při zachovaném počtu červených krvinek, může se jejich koncentrace v krevním odběru zdát vyšší. Nejedná se však o pravou polycytemii, protože absolutní počet červených krvinek vůbec zvýšený není. Tento nález je typický pro těžší dehydratace a ztráty tekutiny při rozsáhlejších popáleninách. Po doplnění tekutiny počet krvinek opět rychle klesne.

 

Příznaky a komplikace: Obecně řečeno je krev, která obsahuje zvýšený počet červených krvinek hustější a má vyšší tendenci se srážet. Stavy spojené s nadbytkem červených krvinek proto můžeme do určité míry chápat jako srážlivé stavy, které mohou vyústit v nemoci spojené se vznikem krevních sraženin (ischemické mozkové mrtvice, infarkty myokardu, vznik hluboké žilní trombózy, plicní embolie apod.).

 

Diagnostika: U postiženého jedince najdeme v vzorku žilní krve zvýšený počet červených krvinek, zvýšené množství hemoglobinu (barvivo přítomné v červených krvinkách) a především zvýšený hematokrit. Hematokrit je číslo, které vypočítáme jako poměr objemu červených krvinek ku objemu plné krve (plná krev = krevní plazma + krvinky).

 

Léčba: Léčba závisí na tom, zda je přítomno nějaké vyvolávající onemocnění. Pokud ano, pak počty červených krvinek klesnou při jeho úspěšné léčbě. U primární polycytémie jsou hlavní metodou léčby odběry žilní krve (tj. pouštění žilou), které zajistí postupný pokles počtu červených krvinek.

 

Zdroje
https://www.webmd.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů