Zúžení mitrální chlopně patří mezi méně časté chlopenní vady. Odborně se tento stav označuje jako stenóza mitrální chlopně a postižena je mitrální chlopeň oddělující levou síň od levé komory. Mitrální chlopeň se otevírá během uvolnění srdečního svalu (diastoly), kdy je krev nasávána z levé síně do levé komory. Zúžená mitrální chlopeň klade proudu krve nadměrný odpor a zhoršuje plnění levé komory.

Příčiny: Zúžení mitrální chlopně může být vrozené, nebo se rozvine během života. Jednou z hlavních příčin jsou změny doprovázející revmatickou horečku. Toto onemocnění úzce souvisí se streptokokovými infekcemi a od doby masového používání antibiotik je relativně vzácné.


Projevy: Zúžení mitrální chlopně vede k tlakovému přetěžování levé síně, která se začne zvětšovat. U lidí s mitrální stenózou je zvýšené riziko vzniku poruch srdečního rytmu, jako je například fibrilace síní. Tlakové přetížení se začne postupně přesouvat z levé síně do plicního řečiště, což vede k narůstající námahové dušnosti a vzniku plicní hypertenze. U dlouhodobě neléčené vady dojde k přetížení pravé poloviny srdce se vznikem otoků. Kromě toho trpívají lidé s mitrální stenózou zvýšenou únavou a jejich obličej dostává červenofialový nádech s viditelně rozšířenými podkožními žilkami (facies mitralis).


Diagnostika: U pacienta můžeme zjistit výše zmíněné klinické projevy a na EKG mohou být přítomné známky přetížení levé síně (tzv. P mitrale). Vada způsobuje srdeční šelest, po jehož nálezu je vhodné doplnit ECHO srdce (či přesnější jícnové ECHO). Toto vyšetření vadu potvrdí a navíc pomůže určit její tíži.


Léčba: U některých pacientů je postup pouze symptomatický, jsou sledování kardiologem a dostávají léky na srdce (beta-blokátory, diuretika, antiarytmika, apod.). Vyřešit situaci lze například roztáhnutím chlopně pomocí balónku (balónková mitrální valvuloplastika), nebo její náhradou pomocí umělé chlopně.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů