Ztráta čichu může být naprosto banálním, ale i poměrně závažným příznakem, proto je nutné si o ní něco povědět. V hledání příčin tohoto stavu můžeme logicky vycházet z anatomické stavby čichového ústrojí.

Základním aparátem čichu jsou smyslové buňky, které se nacházejí v horní části sliznice dutiny nosní. Odtud jsou pak drobnými nervovými vlákny informace o čichu vedeny do mozku (Není bez zajímavosti, že mozkové centrum pro čich je poměrně blízko centru pro emoce). Poruchy čichu pak jsou spojeny s narušením některé části této čichové dráhy.

 

Příčiny:

1. Infekční onemocnění dutiny nosní – Infekční zánět dutiny nosní (rýma) může být spojen s otokem sliznice a narušením funkce smyslových čichových buněk. My to v běžném životě označujeme slovy "ztratil jsem chuť", což je nepřesné. Chuť je při rýmě ve skutečnosti zachována, ale k hodnocení celkové chuti přijímané potravy a tekutin je čich naprosto nepostradatelný. Po odeznívání zánětu se čich postupně navrací v horizontu několika dnů. Čich může být narušen i při zánětu vedlejších nosních dutin. To je již závažnější stav, obvykle způsobený bakteriální infekcí, který se musí řešit podáváním antibiotik a-nebo punkcí dutin.

Pozn.: V roce 2020 se jednou z častých příčin ztráty čichu v ČR stala infekce COVID-19.

 

2. Alergie – Alergická rýma může podobně jako infekční rýma způsobit otok sliznice a narušení čichu. Je to méně typické, čich se obvykle vrací velmi rychle po odeznění alergické reakce.

 

3. Nosní polypy – Při chronických zánětech v dutině nosní (infekčních i alergických) se mohou postupně vyvinout nosní polypy, které mohou schopnost čichu narušit také.

 

4. Úrazy – Úrazy hlavy spojené zejména s poraněním přední části mozku mohou být spojeny s poškozením čichových nervů vedoucích informace do mozku. Ztráta čichu je logickým následkem.

 

5. Nádory – Mozkové nádory rostoucí v místě čichových nervů je mohou poškodit a znemožnit přenos vzruchů. Obvykle se jedná o nezhoubné meningeomy. Podezření je vždy zejména u lidí staršího věku, kdy ztrátě čichu nepředchází infekce horních cest dýchacích nebo úraz.

 

6. Vzácné vrozené syndromy – Uvedl bych například Kallmannův syndrom, který je kromě poruchy čichu spojený poruchami pohlavního vývoje, a o němž si můžete přečíst v příslušném textu.

 

Diagnostika: Ztrátu čichu při rýmě nijak nevyšetřujeme, déletrvající ztrátu čichu při infekcích horních cest dýchacích vyšetřuje spíše lékař ORL (záněty dutin, přítomnost nosních polypů). Ztráta čichu po úrazu hlavy či bez jasné vyvolávající příčiny spadá do kompetencí neurologa, který kromě základního neurologického vyšetření provede CT vyšetření mozku.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů