Záněty svalů (odborně myositidy, či myozitidy) nepatří mezi běžná onemocnění, ale interní lékaři se s nimi relativně často setkávají. Některé záněty „jen“ způsobují obtíže, jiné mohou být velmi závažné a mohou ohrozit postiženého člověka na životě.
 
Příčiny

1. Autoimunitní choroby – Existuje řada imunitně podmíněných nemocí, které mohou způsobit zánětlivé poškození svalů, vyvolavatelem je v těchto případech náš vlastní imunitní systém. Příkladem těchto nemocí je polymyozitida a dermatomyozitida.
 
2. Statiny – Tyto léky na vysoký cholesterol způsobují statinovou myopatii s poškozením svalů. Mechanizmus poškození je zřejmě komplexní a zánět není jeho jediným principem Většinou jde o nezávažné stavy, které si nicméně vynutí vysazení statinu. Více najdete v příslušném článku.
 
3. Infekční záněty – Nejde naštěstí o častou příčinu zánětu svalů. Infekce svalů probíhá obvykle v rámci flegmóny měkkých tkání, kterou typicky způsobují streptokoky. Stav bývá doprovázen vysokou horečkou, schváceností a případně i známkami otravy krve. Úmrtnost je vysoká a v případě postižení končetiny nereagující na běžnou léčbu může být jediným řešením její neodkladná amputace.
 
Pozn: Zcela speciální kapitolou jsou záněty srdečního svalu (myokarditidy), jejichž problematika je tak specifická, že jsem jim určil vlastní text a zde nebudou zmiňovány.


Projevy
Záleží na konkrétní nemoci. Většina zánětů svalů se projevuje svalovou slabostí a bolestmi svalů, při dlouhodobém průběhu se může objevit zmenšování objemu svalové hmoty. Těžké  formy zánětu mohou být nicméně spojeny s nebezpečným rozpadem svalových vláken (rabdomyolýza) a uvolňováním látky známé jako myoglobin ze svalů do krve. V ledvinách se myoglobin filtruje do moči (myoglobinurie), poškozuje ledviny a může vyvolat jejich akutní selhání.
 
 
Diagnostika
Kromě vlastních projevů (viz výše) je důležité provést krevní náběry, kde zjistíme vyšší hladinu kreatinkinázy (CK), což je enzym uvolňovaný z odumírajících svalových vláken. Některé laboratoře umí zjistit i zvýšenou hladinu myoglobinu v krvi, ale to je méně dostupné vyšetření. Další vyšetření směřují ke zjištění příčiny svalového zánětu, což může zahrnovat elektromyografii a biopsii svalu s histologickým vyšetřením vzorku k určení charakteru zánětlivého procesu.

U infekčních zánětů je velmi vysoká hodnota CRP v krvi a rozsah postižení svaloviny infekčním procesem se hodnotí pomocí zobrazovacích metod  (např. CT vyšetření).
 
 
Léčba
Léčba závisí na vyvolávající příčině. Infekční stavy léčíme pomocí antibiotik, v případě ohrožení života může být nutná i amputace postižené končetiny. U neinfekčních jde o odstranění vyvolávající příčiny (vysazení statinů, podávání imunosupresiv, apod.), více si můžete přečíst v textech věnovaných jednotlivým chorobám.


Zdroje
https://medlineplus.gov
https://www.myositis.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů