Zánětlivý pseudotumor je označení pro zduřelou tkáň v místě chronických zánětlivých procesů, která může imitovat řadu nezhoubných nebo zhoubných nádorů.

 

Příčiny: Příčinou může být chronický zánětlivý proces, který postihuje danou tkáň. V místě zánětu jsou přítomny bílé krvinky, dochází k produkci řady zánětlivých působků a ke vzniku vazivové tkáně. Výsledný efekt může způsobit tvorbu zánětlivé tkáně, kterou pak označujeme jako zánětlivý pseudotumor. Poměrně častou příčinou takového zánětu je cizí těleso, příkladem může být ponechaný nevstřebatelný steh v chirurgické ráně – v takovém případě označujeme pseudotumor jako Schlofferův nádor [šloferův].

 

Projevy: Tkáň pseudotumoru vypadá jako chaoticky vytvořená nepravidelná tkáň, odlišení od rakoviny může být obtížné. Pseudotumory mohou způsobovat obtíže občasným krvácením a svým růstem s útlakem okolních tkání. Poměrně častý je pseudotumor očnice, který může zhoršit zrak a způsobit okohybné poruchy včetně dvojitého vidění. Další poměrně častou lokalizací pseudotumorů je dutina břišní, kdy může dojít k utlačení střev za vzniku střevní neprůchodnosti (mechanický ileus).

 

Diagnostika: Pseudotumory v oblasti chirurgických ran jsou viditelné okem, podkožní pseudotumory vypadají jako hmatné boule kryté kůží a hluboko uložené pseudotumory mohou být nalezeny pomocí zobrazovacích metod, jako je ultrazvuk nebo CT vyšetření. Zcela nutné je odlišit pseudotumor od zhoubných nádorů, což může být někdy obtížné a vyžaduje to získání vzorku pseudotumoru k histologickému vyšetření.

 

Léčba: Pseudotumor, který působí obtíže, může být chirurgicky odstraněn. Je nicméně nutné vyřešit příčinu jeho vzniku. Pokud se zánětlivý proces nepodaří vyřešit, pseudotumor má velkou pravděpodobnost opětovného vzniku. Jestliže vymizí vyvolávající zánět, pak se tkáň pseudotumoru začne měnit v jizvu.


Zdroje
https://www.ajronline.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů