Wolff-Parkinson-White syndrom je v běžné medicíně zkracován pod názvem WPW [vépévé] syndrom. Znají ho především internisté a obzvláště zajímá kardiology. WPW syndrom bývá obvykle zjištěn u mladých lidí, kteří si stěžují na opakované záchvaty bušení srdce a kolapsové stavy.

Příčiny: Příčinou je drobná vada převodního systému srdečního, která bývá vrozená, nebo může vzniknout v průběhu některých srdečních nemocí (např. myokarditida). Za normálních okolností jsou srdeční síně elektricky izolované od srdečních komor kromě jednoho místa, kde AV uzel přechází v Hisův svazek. Elektrické vzruchy vznikají ve zdravém srdci v oblasti síní a přes AV uzel a Hisův svazek se převedou na komory. U WPW syndromu se vyskytuje další nadbytečná spojka, kterou se může vzruch převést ze síní na komory. Tato spojka navíc převádí vzruch rychleji než výše zmíněná běžná cesta vedoucí přes AV uzel.


Projevy: Samotný WPW syndrom se nemusí většinu času nijak projevovat, ale můžeme ho poznat na EKG (viz. níže). U lidí s WPW syndromem se ovšem stává, že kvůli přítomnosti více spojek mezi síněmi a komorami se v nich může elektrický vzruch zacyklit a vyvolat poruchu rytmu spojenou s velmi rychlou tepovou frekvencí (označujeme ji zkratkou AVRT), kterou člověk vnímá jako bušení srdce, někdy se objevují pocity dušnosti a kolapsy. Kromě toho je WPW syndrom spojený i se vznikem závažných arytmií, jako je komorová tachykardie a fibrilace komor, to je však naštěstí výrazně vzácnější než AVRT.


Diagnostika: WPW syndrom lze rozpoznat na EKG, kde jsou určité změny, kterým dominuje charakteristická delta vlna v QRS komplexu. Obraz takového EKG najdete zde. Případné poruchy rytmu jsou opět zjistitelné na EKG. Při podezření na WPW syndrom u člověka s klinickými obtížemi se obvykle provádí elektrofyziologické vyšetření, které diagnózu potvrdí.

 
Terapie: Základem terapie je provedení katetrizační ablace s cílem zlikvidovat tkáň, která představuje nadbytečnou spojku síní a komor. Arytmie vzniklé v rámci WPW syndromu se léčí klasicky (antiarytmika, elektrická verze apod.), více si můžete přečíst v příslušných textech.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů