Vzduchová embolie je nebezpečný stav, který může způsobit náhlou smrt a je mimo jiné obávanou komplikací některých lékařských zákroků včetně chirurgických výkonů.

 

Příčiny

„Klasická“ nevzduchová embolie znamená, že se někde v cévním systému (nebo v srdci) vytvořila krevní sraženina, která byla proudem krve odnesena do některé cévy a tu ucpala. Vzduchová embolie vznikne z situace, když se do krevního oběhu dostane nikoliv sraženina, ale vzduch. Kdy k tomu může dojít? Riziková jsou různá poranění, při kterém se naruší cévy a může do nich vniknout vzduch, podobně to mohou být chirurgické operace a špatně podané infúze (bubliny v podávaném roztoku). Zvýšené riziko je u poranění a operací v horní části těla (krk, hlava), kde je nižší tlak v žilách a to zvyšuje riziko nasátí vzduchu do žil. K průniku vzduchu do krve může dojít i při poranění plic (úrazy hrudníku, pacienti napojení na umělou plicní ventilaci).


 

Projevy

V čem je vzduch v krvi nebezpečný? Pokud se dostane vzduch do žilní krve, tak ta zamíří k srdci a vzduch se do něj dostane. Srdce je pumpa, která pumpuje nestlačitelnou tekutinu (krev). Pokud se do srdeční komory dostane vzduchová bublina, je tu problém. Srdce se stáhne, ale vzduch je na rozdíl od krve stlačitelný a žádná krev není vypumpována do oběhu. To vede k náhlému selhání srdce se zástavou okysličení tkání s poruchou vědomí a smrtí. Objem vzduchu potřebný k takové zástavě oběhu se odhaduje na 50-100 mililitrů. Pokud je v srdci abnormální otvor mezi jeho pravou a levou polovinou (například relativně častý defekt septa síní), může se vzduchová bublina dostat z pravé poloviny srdce až do levé komory a odtud do tepen těla (viz. níže).

 

Vzduch, který se dostane do tepny (což je celkově méně časté) může způsobit závažné obtíže i při výrazně menším objemu (může stačit jen necelý mililitr!), protože i malé bublinky vzduchu mohou způsobit uzávěr menších tepen s ohrožením cílových tkání nedostatkem kyslíku a živin. Příznaky jsou obdobné jako při akutním tepenném uzávěru krevní sraženinou, viz. příslušný text. Velmi závažný je uzávěr některé z věnčitých tepen vyživujících srdce, což může vyvolat akutní infarkt.

 

 

Diagnostika

Vzduchová embolie do srdce může nýt prokázána pomocí echokardiografie, která zobrazí bublinu vzduchu uvnitř srdce.

 

 

Léčba

Účinná léčba neexistuje, po uložení do polohy s hlavou dolů na levý bok* se podává vysokoprocentní kyslík a použít lze i hyperbarickou komoru. Kyslíková terapie má snížit poškození tkání nedostatkem kyslíku při embolii a zlepší rozpuštění vzduchových bublin.

 

* Tato poloha snižuje riziko, že bublina v srdci vnikne do věnčitých tepen, a způsobí infarkt.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů