Vezikoureterální reflux se označuje zkratkou VUR. Jedná se o urologický problém, který spadá do problematiky dětského věku, proto jsou s ním dobře obeznámeni i dětští lékaři.

 

Příčiny: Zdravý člověk má dvě ledviny, v nichž se filtruje krev a vzniká moč. Moč z ledviny odtéká do nálevkovité pánvičky a odtud je vedena párovým močovodem do močového měchýře. Velmi důležitý je fakt, že anatomická stavba napojení močovodu na močový měchýř nedovoluje moči zpětný tok.

A právě zde leží podstata VUR. Do češtiny jej lze přeložit jako „zpětný tok moči z močového měchýře do močovodu“. Spojení močový měchýřmočovod je prostě u některých jedinců vrozeně defektní a umožní, aby se moč vracela zpět do močovodu. VUR ovšem nemusí být vrozený a může vzniknout po opakovaných infekcích močových cest, po úrazech, nebo při neurologických poruchách vyprazdňování močového měchýře. Vyšší výskyt VUR je popisován u lidí s vrozenou podkovovitou ledvinou.

VUR rozlišujeme na pasivní, kdy se moč vrací samovolně, a na aktivní, kdy se moč vrací ve chvíli, kdy se člověk snaží vymočit.

Schéma - Normální močovod x rozšířený vinutý močovod při VUR

 

Projevy: Reflux se sám o sobě neprojevuje, porucha odtoku moči s jejím návratem zpět do močovodu a k ledvině ovšem umožňuje snadný průnik bakterií. Nemocný proto trpí opakovanými infekcemi močových cest a mnohdy i záněty ledvin. Tkáň ledvin je narušována hydronefrózou a to může vést ke zvýšení krevního tlaku.

 

Diagnostika: Při podezření na poruchu lze provést ultrazvuk břicha, kde můžeme u vážných stupňů VUR nalézt rozšíření pánvičky a močovodu. Nejpřesnějším vyšetřením, které pomůže VUR diagnostikovat a určit jeho tíži, je tzv. rentgenová mikční cystouretrografie. Při tomto vyšetření se dítě zcela vymočí, pak se močovou trubicí do močového měchýře zavede cévka a skrze ní se do močového měchýře napustí kontrastní látka. Následně je dítě požádáno, aby se vymočilo a lékař na rentgenu sleduje, jakým směrem kontrastní látka odtéká.

 

Léčba: U méně závažných forem VUR je léčba spíše konzervativní. Spočívá v podávání antibiotik a prevenci infekcí, přičemž se s růstem dítěte VUR může zcela upravit. Vážnější stavy se léčí endoskopickými (nebo méně častěji chirurgickými) zákroky, při kterých se lékaři snaží opravit přechod močovod – močový měchýř, aby správně těsnil a umožnil tok moči jedním směrem.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů