Tumor supresorový gen je gen, který svým účinkem působí proti vzniku nádorů. Obvykle mají tyto geny na starosti opravy DNA a regulaci buněčného cyklu. Mutace, které naruší funkci některého z těchto genů, pak logicky zvyšují riziko vzniku některých forem nádorových onemocnění. Typickým příkladem jsou BRCA geny, jejichž mutace zvyšují riziko vzniku řady (nejen) gynekologických nádorů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů