Takayasuova nemoc se také označuje jako Takayasuova arteritida. Jedná se o zánětlivá onemocnění krevních cév, které jsou známé jako vaskulitidy. Patří mezi vaskulitidy napadající velké tepny, typickým místem zánětu je oblouk aorty. Onemocnění je častější u žen v Asii.

 

Příčiny: Zánět aorty je imunitně podmíněný a příčina jeho vzniku není zcela jasná. Předpokládá se určitý vliv genetických faktorů, které se kombinují s vlivy zevního prostředí. Je možné, že se imunitní systém naruší kontaktem s určitou banální infekcí a spustí reakce vedoucí ke vzniku zánětu.

 

Projevy: Zánět oblouku aorty a odstupujících cév vede ke zužování cév, vzniku krevních sraženin a aneuryzmat (cévní výdutě). Mezi cévy odstupující z aortálního oblouku patří zjednodušeně řečeno obě společné karotidy a obě podklíčkové tepny (jak odstupy vypadají ve skutečnosti si můžete prohlédnout zde). Kromě toho bylo pozorováno i postižení břišní aorty v místě odstupu ledvinných tepen.

Poškození tepen vede k narušení cévního zásobení horních končetin, což může způsobit jejich bledost a bolest při fyzické námaze. Poměrně často se vyskytuje záchvatovité bělení prstů rukou, které je známé jako Raynaudův fenomén. Typickým znakem je oslabení nebo chybění pulsu na horních končetinách. V případě velmi vážného narušení toku krve jsou horní končetiny ohroženy vznikem gangrény.

Zúžení krkavic může mít nejrůznější neurologické projevy, například poruchy vědomí. Více si přečtěte v textu věnovaném zúžení krkavic.

Zužování ledvinných tepen může způsobit zvýšení krevního tlaku a při závažném zúžení i rozvoj postupného selhávání ledvin.

U mnoha pacientů bývají přítomny i příznaky systémového zánětlivého procesu včetně zvýšené teploty, bolesti kloubů, úbytku na váze, nočního pocení a únavy.

 

Diagnostika: Do značné míry vycházíme z klinických obtíží nemocného. V krevních náběrech pacienta jsou obvykle přítomné známky zánětu (zvýšená sedimentace a CRP), informace o postižení krevních cév a komplikacích mohou přinést zobrazovací metody (ultrazvuk, CT vyšetření, MR vyšetření, angiografie). Podaří-li se získat vzorek zánětem postižené tkáně, je možné jej histologicky vyšetřit a najít charakteristické zánětlivé změny.

 

Léčba: Základem terapie jsou imunosupresiva (léky tlumící imunitní systém) jako jsou například kortikoidy. Komplikace zánětu jako jsou zúžení, uzávěry a aneurysmata postižených tepen, lze řešit endovaskulárními (terapeutické angiografie s angioplastikami a zavedením stentů) a chirurgickými zákroky.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů