Tabun je jedovatá sloučenina, která patří do skupiny organofosfátů. Jde o těkavou tekutinu, která se relativně snadno mění na plyn, k otravě dochází při požití její tekuté formy, či při vdechnutí plynu. Sloučenina způsobí poruchy nervosvalového přenosu zablokováním acetylcholinesterázy, ke smrti dochází v důsledku udušení při vyřazení dýchacích svalů. Více najdete v textu o otravě organofosfáty.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů