Cholesterol je pro náš organizmus důležitá sloučenina, která se podílí na stavbě buněčných membrán a na syntéze řady jiných sloučenin včetně některých hormonů. Cholesterol je částečně přijímán v potravě, ale z podstatné části je tvořen v našem organizmu v játrech

 

Průběh syntézy cholesterolu

Pokud vás napadne, že na začátku syntézy cholesterolu by mohla stát univerzální sloučenina acetylkoenzym A (acetyl-CoA), pak máte pravdu. Acetylkoenzym A se spojí s acetoacetyl-CoA a vzniká sloučenina HMG-CoA. Ta se pak enzymatickou reakcí katalyzovanou enzymem HMG-CoA reduktáza přemění na mevalonát a ten pak podstupuje další metabolické přeměny, na jejichž konci je molekula cholesterolu

Zjednodušené schéma syntézy cholesterolu

 

Spotřeba syntézy cholesterolu

Tvorba cholesterolu je náročná na energii i stavební látky. Na vytvoření 1 mol cholesterolu se udává spotřeba 36 mol ATP, 18 mol acetyl-CoA a 16 mol NADPH.

 

Proč je to důležité?

  • Enzym HMG-CoA reduktáza je blokována léky ze skupiny statinů, které tak umí efektivně utlumit tvorbu cholesterolu v organizmu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů