Slovo sukcesivní můžeme chápat jako „pozvolný“ nebo „postupný“. Vyhrazujeme je pro chorobné jevy, které se rozvíjí postupně a méně nápadně. Zcela typické je to u plicní embolie. Sukcesivní plicní embolie vzniká pozvolna a opakovaně, rozsah postižení plicního řečiště se zvětšuje třeba týdny a člověk se může do určité míry přizpůsobit. Z toho důvodu jsou příznaky méně viditelné, než je tomu u akutně proběhlé plicní embolie stejného rozsahu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů