Sick sinus syndrom (SSS) je relativně častá porucha srdečního rytmu, která souvisí s poruchou tvorby vzruchu v srdečních síních. Mnoho lidí se SSS o své poruše vůbec neví, někteří však mohou mít různé nepříjemné projevy. Za normálních okolností se vzruchy vedoucí ke stahu srdeční svaloviny vytváří v jednom místě srdečních síní, které se nazývá sinoatriální (SA) uzel. Odtud se vzruch rozšíří po síních (následuje stah síní) a přes atrioventrikulární (AV) uzel i na svalovinu komor (následuje stah komor). Tento systém označujeme jako převodní systém srdeční.

 

Příčiny: SSS vzniká při chybné funkci SA uzlu - vzruch v něm začne vznikat nepravidelně a v různých intervalech. Příčinou může být chronické onemocnění srdce a celkové opotřebení srdečního svalu časem. Z toho důvodu je SSS typický spíše pro staré lidi, pacienty s ischemickou chorobou srdeční, nemocné s vysokým tlakem apod.

 

Projevy: SSS se projevuje střídáním příliš pomalého rytmu* (bradykardie) s epizodami rychlého rytmu*, který má relativně často charakter rychlé fibrilace síní. Projevy těchto stavů jsou různé. Mnoho jedinců nemá žádné obtíže a porucha se u nich zjistí náhodně. Jinak se může vyskytovat únava, bušení srdce, bolesti na hrudi, motání hlavy, dušnost, poruchy vědomí apod. Z velké části jde o příznaky nedostatečného srdečního výdeje při příliš rychlé nebo příliš pomalé srdeční akci.

* Pomalý rytmus je definován jako méně než 60 úderů za minutu, příliš rychlý rytmus je definován jako více než 90 úderů za minutu.

 

Diagnostika: Abnormální srdeční rytmus může lékař zjistit už při fyzikálním vyšetření, objektivně jej spatříme na EKG. Je však nutno si uvědomit, že poruchy rytmu u SSS bývají záchvatovité a mezi těmito záchvaty může být akce srdeční normální. EKG ji pak nezachytí. Z toho důvodu se provádí EKG Holter monitoring, kdy se dotyčnému nalepí na hruď pomocí elektrod malý EKG přístroj. Tento přístroj pak minimálně 24 hodin monitoruje EKG a po skončení vyšetření si kardiolog může záznam EKG prohlédnout. Šance, že porucha rytmu bude zachycena, je u Holteru mnohonásobně vyšší.

Sick sinus syndrom - EKG

Ukázka záznamu EKG křivky u klasického SSS. Srdeční akce je dána vertikálními kmity (QRS komplexy). Povšimněme si měnící se frekvence těchto kmitů - chvílemi je jich hodně za sebou, chvílemi mezi nimi nacházíme dlouhé intervaly.

 

Léčba: Nejprve je u SSS nutné léčit pomalou srdeční akci - obvykle se provede implantace kardiostimulátoru, který nedovolí srdci běžet příliš pomalu. Záchvaty rychlé akce sice stimulátor řešit neumí, ale ty se udrží pod kontrolou pomocí léků zpomalujících srdeční akci. Vyskytuje-li se u SSS fibrilace síní, podávají se obvykle léky proti ředění krve (viz příslušný článek).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů