Otrava krve neboli sepse je nebezpečný stav, kdy dochází k zaplavení organismu bakteriemi. Bakterie se při septickém stavu dostanou do krevního řečiště a spolu s krví se mohou rozšířit po celém těle. Náš organismus na tuto krizovou událost reaguje poměrně agresivní obrannou reakcí, která nás v kombinaci se škodlivým působením bakterií může usmrtit.

 

Příčiny: Příčinou septického stavu je bakteriální infekce, která se začala nekontrolovaně šířit. Teoreticky ji může způsobit jakákoliv bakterie z jakéhokoliv ložiska. Poměrně často vznikají septické stavy při infekcích močových cest, zejména při bakteriální pyelonefritidě. Vhodné prostředí pro infekci a následné rozšíření bakterií představuje i dobře prokrvená plicní tkáň, a proto bakteriální zápaly plic mohou do sepsí přecházet také. Rizikovými faktory jsou i věk (více ohroženy jsou děti a staří lidé) a poruchy imunity (AIDS, nemocní s cukrovkou). Poměrně specifickou příčinou vzniku sepse jsou zavedené žilní katétry, v takovém případě hovoříme o katétrové sepsi.Projevy: Projevy sepse mohou být různé, obvykle se objeví horečka s vysokým teplotami a někdy i zimnicemi a třesavkou. Nemocný je unavený a schvácený, zrychluje se srdeční akce a dechová frekvence. Mohou se objevit i příznaky postižení jednotlivých orgánů infekcí (kašel při pneumonii, bolesti zad při pyelonefritidě, apod). Vlivem septického stavu může dojít k narušení pohyblivosti trávicí trubice a následné nevolnosti a zvracení. Pokročilá sepse se může projevit poklesem tělesné teploty při postupném přechodu do šokového stavu (viz níže).

 

Komplikace: Hlavní komplikací sepse je tzv. septický šok. Septický šok je stav, kdy bakteriální infekce a celková obranná reakce našeho organismu způsobí rozšíření a zvýšení propustnosti cév v těle, čímž dojde k poklesu krevního tlaku. Srdce na pokles tlaku zareaguje dalším zrychlením tepové frekvence, aby v cévách udrželo průtok, ale nestačí to. Nakonec to skončí selháním oběhu, tkáním se přestane dodávat kyslík a přestanou se z nich odvádět zplodiny metabolismu. Metabolický chaos obvykle naruší srážecí systém v našem těle, což může vést ke vzniku krevních sraženin v drobných cévách a naopak ke vzniku krvácivých projevů (diseminovaná intravaskulární koagulopatie). Člověk v této fázi nemoci bez lékařské pomoci nevyhnutelně umírá. Klasickou bakterií, která umí takovouto sepsi způsobit, je například meningokok. Sepse může snadno přejít do multiorgánového selhání s akutním selháním ledvin a rozvojem tzv. šokové plíce.

Pozn.: Dobrým orientačním postupem je občasná kontrola tlaku a pulzu nemocného. Začne-li tlak klesat a pulz stoupat, je to varovné a značí to postupný přechod do septického šoku. Pokud se hodnota pulzu vyrovná s hodnotou systolického (horního) tlaku, je stav vážný.

 

Diagnostika: Sepse má několik diagnostických kritérií – je to zvýšení počtu bílých krvinek (v úvodních fázích sepse však můžeme najít i jejich snížení), zvýšení tělesné teploty, zrychlení tepu nad 90/minutu a zrychlení dechové frekvence nad 20/minutu. Máme-li podezření na sepsi, je nutné odebrat tzv. hemokultury. To znamená, že se do několika zkumavek naberou vzorky krve a ty se pošlou do mikrobiologické laboratoře ke kultivaci. Do několika dnů se zjistí přítomnost bakterií v krvi, jejich druh i citlivost na antibiotika.

 

Léčba: Léčba se poněkud liší dle tíže stavu. Základním léčebným prostředkem jsou širokospektrá antibiotika. S jejich nasazením nečekáme na výsledky mikrobiologie, ale podáváme je co nejdříve. Antibiotika jsou v těchto případech podávána nitrožilně, v dostatečných dávkách a pravidelných intervalech. Těžký průběh sepse, či septický šok patří na JIP nebo na ARO, kde lze zajistit trvalou monitoraci a dostatečné žilní vstupy. Zásadní je zabránit selhání oběhu – pacientovi se podávají infuze a případně léky stimulující činnost srdce. Při selhání respiračního systému může být nutná umělá plicní ventilace. Nutno poznamenat, že septický šok je v řadě případů smrtelný bez ohledu na poskytnutou zdravotní péči, věk pacienta i jeho předchozí zdravotní stav.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů