Sentinelová uzlina je lymfatická uzlina, do které jako první přichází lymfa z oblasti maligního tumoru. Lze tedy očekávat, že při šíření nádorových buněk lymfatickou tekutinou bude sentinelová uzlina napadena jako první. Při chirurgickém řešení některých tumorů (např. karcinom prsu) může být součástí operace lokalizace této sentinelové uzliny, její exstirpace a histologické vyšetření.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů