Schistosomóza (schistosomiáza, bilharzióza) je infekční onemocnění, které je způsobeno parazity známými jako schistosomy.

 

Příčiny: Schistosomy jsou parazité, kteří se česky označují jako krevničky, a patří mezi motolice. Vajíčka schistosom se přenáší vodou a ve vodě se vylíhnou larvy (tzv. miracidium), které mohou infikovat některé vodní plže. V něm se vyvinou do zralejších forem (tzv. cerkarie), které tělo plže opouštějí a mohou infikovat savce včetně člověka. Průnik do těla člověka je obvykle přes kůži, když se brodí, nebo plave v kontaminované vodě (vodní toky, rybníky, bažiny apod.). Po průniku do lidského organizmu zůstává parazit po nějaký čas pod kůží v místě vniku do těla, poté se krevním řečištěm dostává do plic a následně do jater, během tohoto putování postupně dospívá. Některé druhy schistosom (např. krevnička močová) se ještě z jater dostanou do močového traktu a napadnou močový měchýř. Dospělé formy schistosom tvoří vajíčka, která se krevními cévami dostávají až do střev, přecházejí střevní stěnou a se stolicí jsou vylučovány z těla. Vajíčka krevničky močové jsou vylučovány do moči a v ní se dostávají do okolního prostředí. Tím se kruh uzavírá (viz začátek odstavce).

V ČR se nákaza sice nevyskytuje, ale celosvětově jde o důležité onemocnění s maximem výskytu v oblastech subsaharské Afriky a v Jižní Americe.

 

Projevy: Příznaky onemocnění způsobují jak larvy schistosom, tak imunitní reakce na jejich přítomnost. Postižení kůže může být viditelné jako drobné ranky a vyrážka, postižení plic může způsobovat dráždivý suchý kašel, postižení jater vyvolává jejich zvětšení a někdy může způsobit vznik portálního přetlaku. Při postižení močového měchýře je dlouhodobě drážděna jeho stěna a to může způsobit nález krve v moči, onemocnění střev způsobuje průjmy. Imunitní reakce vyvolává epizody zvýšené tepoty, noční pocení a únavu. Předpokládá se, že dlouhodobá přítomnost krevničky močové zvyšuje riziko vzniku rakoviny močového měchýře.

 

Diagnostika: V krvi nemocných lidí jsou zvýšené bílé krvinky ze skupiny tzv. eosinofilů, které bojují proti parazitům. Ve stolici (a případně v moči) mohou být nalezena vajíčka, a důležité je i vyšetření moči, v níž je často nalezena krev. Přítomnost infekce je možné potvrdit sérologicky, kdy najdeme v krvi protilátky proti schistosomám.

 

Prevence: Jedinec může snížit riziko nákazy tak, že se vyhne kontaktu s kontaminovanou vodou. Státy, které mají se schistosomózou problém, se musí snažit o zajištění kvalitní pitné a užitkové vody, uplatňují se i programy hromadného hubení vodních plžů, kteří jsou významným rezervoárem parazita. Zajímavou historickou zkušeností je, že masivní injekční kampaň v 50-80. letech 20. století v Egyptě vedená proti schistosomám (tehdy nebyly k dispozici kvalitní léky v podobě tablet) vedla vlivem nesterilních lékařských nástrojů k masivnímu rozšíření hepatitidy C v tamní populaci.

 

Léčba: Základem léčby je podávání některých antiparazitárních preparátů, účinnost léčby je obvykle velmi dobrá.


Zdroje
https://www.who.int
https://www.cdc.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů