Restriktázy (restrikční endonukleázy) jsou speciální enzymy, které produkují některé bakteriální buňky. Jde o obranný mechanizmus, který bakteriální buňce umožní štěpit virovou DNA, která se do bakteriální buňky může dostat při jejím napadení bakteriofágem.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů