Renální osteodystrofie je složitě znějící onemocnění, které doprovází selhávání ledvin. Můžeme ho do češtiny přeložit jako ledvinami způsobenou poruchu kostí. Otázkou je, jak vlastně souvisí ledviny s kostmi.

Základem k pochopení renální osteodystrofie je chápání vztahu mezi vápníkem a fosfáty. Vápník se nachází v určité koncentraci v krvi, ale největší množství je ho uložené v kostech. Na zvyšování hladiny vápníku v krvi se podílí hormon zvaný parathormon (PTH) tvořený příštítnými tělísky, který zvyšuje odbourávání kostí a uvolňování vápníku do krve. Poměrně specifický je vztah mezi krevním vápníkem a fosfáty. Platí totiž, že součin jejich koncentrací musí být vždy konstantní. To znamená, že při zvýšení hladiny vápníku poklesne hladina fosfátů a naopak.

 

Příčiny: Jakmile si uvědomíme výše uvedené informace, je to v podstatě snadné. Selhávající ledviny nedokáží tak dobře vylučovat fosfáty do moče a fosfáty se začnou hromadit v krvi. To vede k poklesu krevního vápníku (vzniká hypokalcémie). Jako obranná reakce se aktivují příštítná tělíska a začnou tvořit velké množství parathormonu – tento stav označujeme jako sekundární hyperparatyreózu. Hladina vápníku v krvi sice stoupne, ale cenou za to je masivní odvápňování kostí.

 

Projevy: Kromě projevů typických pro selhávání ledvin najdeme u těchto pacientů kostní obtíže, které jsou dány jejich řídnutím, ztrátou kostní struktury a pevnosti. Objevují se bolesti kostí a kloubů, měkké kosti se snadněji deformují a lámou.

 

Diagnostika: U pacienta se selháváním ledvin a výše uvedenými obtížemi najdeme v krvi zvýšené množství parathormonu. Hladina vápníku může být nízká (při nedostatečné kompenzaci) či relativně normální (při dobré kompenzaci). Součástí vyšetření by pochopitelně mělo být vyšetření funkce ledvin a zjištění koncentrace fosfátů v krvi.

 

Léčba: Léčíme celkově selhávání ledvin, které je za celý stav zodpovědné. Pacient by měl v dietě přijímat méně fosfátů, naopak se podává vápník a vitamin D ve snaze zvýšit hladinu vápníku v krvi a tím utlumit tvorbu PTH. Vhodným doplňkem jsou i léky, které dokáží snížit množství fosfátů v organizmu (například Renvela, Fosrenol a Renagel).


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů