Radiační kolitida znamená zánětlivé poškození tlustého střeva vlivem jeho ozáření. Jejím zvláštní podtypem je radiační proktitida, kdy jde o zánět sliznice konečníku.

 

Příčiny: Zánětlivá reakce vzniká v reakci na poškození sliznice radiací. Tkáně, jejichž buňky se často obměňují a množí patří mezi ty nejvíce postižené, což bohužel platí i o střevní sliznici. Nejčastěji k ozáření střeva dojde nikoliv při nějaké jaderné havárii, ale při záměrném ozařování pánve při přítomnosti lokálního nádorového onemocnění (například rakovina prostaty u mužů a rakovina děložního čípku u žen).

 

Projevy: Akutní příznaky vznikají do týdnů po vlastním ozáření. Vznikají průjmy, které jsou typicky při ozáření konce tlustého střeva a konečníku doprovázené náhlým a silným nucením na stolici. V průjmech bývá často příměs krve. Zánět může postupně přejít do chronické fáze, kdy se objevují bolesti při odchodu stolice, občasné nálezy krve ve stolici a mohou se začít vytvářet komplikace jako střevní píštěle a zúžení střeva se všemi komplikacemi zmíněnými v příslušných textech.

 

Diagnostika: Důležitá je informace o ozařování nádoru v oblasti pánve a anamnéza výše zmíněných příznaků. Hlavní diagnostickou metodou je kolonoskopie, která umožní vizualizovat rozsah a tíži poškození sliznice a do jisté míry umožňuje situaci řešit.

 

Léčba: Léčení stavu je poměrně svízelné. Důležitý je dostatečný příjem tekutin, u velmi silných a úporných průjmů se podávají léky k jejich ztlumení. Z léků se zkouší aplikace kortikoidů, z fyzikálních metod se provádí spalování postižených krvácejících míst pomocí speciální argon plazma koagulační sondy zavedené do dutiny střeva kolonoskopem. Komplikace jako zúžení střeva a střevní píštěle se většinou musí řešit chirurgicky. U chirurgického řešení je ovšem vzít v potaz, že operační rány prováděné v ozářeném terénu mají výrazně sníženou schopnost hojení.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů