Pyramidová dráha (tractus corticospinalis) je velice důležitá nervová dráha v centrálním nervovém systému. Její neurony se nachází v šedé kůře mozkové a jejich vlákna probíhají mozkem až do míchy. Tam se v jednotlivých etážích míchy přepojují na další neurony a jejich vlákna vychází míšními kořeny do periferie. Pyramidová dráha vede signály určené pro volní motoriku, tj. pohyby kosterní svaloviny ovládané vůlí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů