Ptóza znamená pokles, v medicíně se prakticky vždy hovoří o ptóze očního víčka. Ptóza víčka vzniká při narušení některých svalů, které ho inervují a v důsledku je oko přivřené s částečně zakrytou zornicí, což narušuje vidění. Příčiny mohou být například neurologické (obrna III. hlavového nervu), svalové, nebo jiné.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů