Ptóza znamená pokles, v medicíně se prakticky vždy hovoří o ptóze očního víčka. Ptóza víčka vzniká při narušení některých svalů, které ho inervují a v důsledku je oko přivřené s částečně zakrytou zornicí, což narušuje vidění. Příčiny mohou být například neurologické (obrna III. hlavového nervu), svalové, nebo jiné.
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů