Ve starověkém Římě byl Priapos bohem plodnosti a sexuální rozkoše, jeho poznávacím znakem byl velký a trvale ztopořený pohlavní úd. Z tohoto jména vychází označení pro stav, kdy dochází k nepříjemné a bolestivé hodiny trvající erekci, která ovšem není spojená se sexuálním vzrušením.

Pozn:Podobný stav se může objevit u žen, kdy dochází k bolestivému zvětšení klitorisu a tuto situaci označujeme jako klitorismus.


 

Příčiny: Stav vzniká tehdy, pokud dojde k narušení odtoku krve z penisu (častější), nebo ke zvýšení přítoku krve do penisu (méně časté). Za normálních okolností je erekce vyvolána překrvení topořivých těles a je poměrně rychle ukončena po vyvrcholení, nebo ukončení sexuální stimulace jejich vyprázdněním.

 

Priapismus je relativně vzácný, může být vyvolán některými léky (některá antidepresiva, antipsychotika, léky proti poruchám erekce), drogami (heroin, kokain) a některými živočišnými jedy. Z neurologických příčin je priapismus pozorován u poškození míchy, typicky je pozorován při vzniku syndromu míšního epikonu. Priapismus je častější i u krevních onemocnění, například u stavů spojených se zvýšenou srážlivostí krve, u leukémií a u srpkovité anémie.

 

 

Projevy: Priapismus se řadí mezi akutní stavy v urologii. Erekce trvá řadu hodin, je nepříjemná a může být bolestivá. Při dlouhém trvání může vést k ohrožení tkáně penisu. Dlouhodobě překrvený penis může začít trpět nedostatkem kyslíku, hromadící se krev může začít tvořit sraženiny a nakonec může dojít k trvalému poškození cévní struktury penisu. To může u neléčeného priapismu vést k trvalé impotenci.

 

 

Diagnostika: Pacienta s předpokládaným priapismem by měl co nejdříve vyšetřit urolog. Základem jsou informace o charakteru a délce obtíží a fyzikální vyšetření penisu.

 

 

Léčba: Ke konzervativním možnostem patří chlazení tkáně penisu, eventuálně podávání látek zužujících tepny (jako je Adrenalin), které mohou snížit přítok krve do penisu. Účinnější je chirurgické řešení, při kterém se různými způsoby vytváří spojky topořivého tělesa naplněného krví s okolním cévním systémem, nebo se roztínají obaly topořivých těles, což vede ke snížení tlaku krve.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů