Zpomalené hojení ran může mít celou řadu příčin. Někdy mohou za problémem stát místní podmínky v ráně (např. infikování bakteriemi), jindy je zhoršené hojení ran dáno celkovými procesy a metabolickými chorobami. Zpomalené hojení ran zvyšuje riziko vzniku keloidních jizev.

 

Místní příčiny:

1. Infekce rány – Infekce rány (většinou bakteriální), která je obvykle spojená se zarudnutím, bolestivostí a hnisavým výtokem pochopitelně zpomaluje hojení rány, někdy je zcela znemožňuje. Nutností je obvykle chirurgické ošetření rány, eventuálně podávání antibiotik.

 

2. Namáhání místa rány – Nadměrné zatížení místa rány zhoršuje srůstání tkání a vrůstání nového vaziva. Je zcela logické, že například poraněná končetina musí zůstat v klidu.

 

3. Nedostatek vlhkosti – Prokázalo se, že nadměrné vystavování rány vzduchu (mimo převazu) není příliš vhodné. Preferuje se spíše tzv. vlhké hojení. Sekret z rány zvlhčuje buňky, usnadňuje hojení a působí proti bakteriím (baktericidně). Schopnost hojení u vyschlé kůže je celkově horší.

 

Celkové příčiny:

1. Cukrovka – Pacienti s cukrovkou mají celkově tendenci k pomalejšímu hojení ran. Je to dáno zhoršeným prokrvením tkání při postižení malých tepen procesem zrychlené aterosklerózy. Vyšší krevní cukr je navíc doprovázen zvýšením rizika k bakteriálním infekcím.

 

2. Podvýživa – Nedostatečná výživa má pochopitelně vliv na zpomalené hojení ran. Nedostatek stavebních kamenů pro novotvorbu tkání (zejména nedostatek bílkovin) je tím hlavním problémem.

 

3. Nedostatek vitaminů a minerálů – Novotvořené vazivo potřebuje ke svému vzniku řadu vitaminů, důležitý je zejména vitamin C. Jeho nedostatek se pak mimo jiné projevuje i zpomaleným hojením ran. Z minerálů se může na problémech podílet i nedostatek zinku, nebo křemíku.

 

4. Věk – S postupujícím věk se celkově zhoršuje schopnost regenerace poškozených tkání a orgánů a zhoršené hojení ran s tím úzce souvisí.

 

5. Obezita – Nadměrné vrstvy podkožního tuku vedou k horšímu hojení ran. Je to zřejmě dáno horší kvalitou prokrvení tukové tkáně a jejími celkově nízkými hojícími schopnostmi.

 

6. Nádorová onemocnění – Zejména generalizované nádory vedou k snížení hojivosti ran a to dvěma způsoby. Za prvé při rozsáhlém nádorovém procesu vzniká v těle nadměrně silná zánětlivá reakce, která hojení a novotvorbu tkání inhibuje. Za druhé pak dochází k úbytku na váze a nedostatku bílkovin.

 

7. Léky – Celá řada léků tlumících procesy přirozeného zánětu a imunitní reakce může zhoršit hojení ran. Asi nejznámějším typem léků jsou v tomto ohledu kortikoidy.


Zdroje
https://www.woundcareinc.com
https://www.diabetes.co.uk

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů