Nedostatek bílkovin je celosvětově poměrně častý problém, který s sebou nese řadu závažných komplikací. Bílkoviny jsou totiž jednou ze základních živin a představují pro naše tělo stavební materiál. Bílkoviny kromě toho fungují i naše enzymy a účastní se imunitních reakcí. Jejich nedostatek proto logicky vede k rozvratu celého organizmu.

 

Příčiny: Celosvětově je hlavní příčinou nedostatečný přísun bílkovin v potravě. To se zcela jasně týká rozvojových zemí, v ČR jde hlavně o zanedbané (staré) lidi, o alkoholiky a dívky s mentální anorexií. Kromě toho může docházet k poruše vstřebávání bílkovin v trávicím traktu, což je problém při stavech spojených s poruchami vstřebávání živin (viz nemoci v příslušném textu). Nedostatkem bílkovin trpí i lidé s onemocněními jater (zejm. pacienti s cirhózou jater), protože v játrech se z bílkovin přijatých v potravě vytváří bílkoviny tělu vlastní. Zapomenout nesmíme ani na nemoci, které způsobují nadměrné ztráty bílkoviny močí (viz nemoci v příslušném textu). Vysoké ztráty bílkoviny močí a jejich důsledky označujeme jako nefrotický syndrom. K významným ztrátám bílkovin dochází i narušeným kožním krytem při rozsáhlých popáleninách a nemocech spojených s těžkým poškozením kůže (např. Lyellův syndrom). Velmi raritní nemocí spojenou se ztrátami bílkovin je Menetriérova nemoc, kdy se bílkoviny ztrácí abnormálně mohutnými slizničními řasami v žaludku.

Z hlediska lůžkových oddělení jsou nedostatkem bílkovin nejvíce ohrožení pacienti v těžkých stavech na odděleních intenzivní péče jako je JIP a ARO. Kombinuje se u nich snížený příjem potravy s metabolickými změnami organizmu ve stresovém stavu.

 

Projevy: Nedostatek bílkovin se poměrně brzy začne projevovat otoky. Je to způsobeno tím, že bílkovina v krevním oběhu pomáhá udržovat krev v cévách a při jejím nedostatku se krevní tekutina filtruje do okolních tkání. Typické jsou otoky nohou, u nemocí ledvin někdy nacházíme jako první otoky víček. Kromě toho dochází k úbytku svalové hmoty, k oslabení imunitního systému a zpomalení hojení ran, nehty postižených se snadno lámou. Psychika bývá pozměněna ve smyslu depresivního ladění, apatie a letargie. Je-li nedostatkem bílkovin postižen člověk od dětství, pak mluvíme o nemoci známé jako Kwashiorkor [kvašiorkor]. Kromě otoků končetin a vody v břiše k ní patří malý vzrůst, neprospívání, ztukovatění jater, poruchy duševního vývoje, vypadávání zubů, lámavé a padající vlasy a záněty kůže.

 

Diagnostika: Hladinu bílkovin lze poměrně dobře zjistit z krevních náběrů – nejčastěji zjišťujeme koncentraci celkové bílkoviny, albuminu a prealbuminu. Jinak je pochopitelně důležité pacienta vyšetřit a hledat příznaky nedostatku bílkoviny v těle (viz výše).

 

Léčba: Je nutno zajistit kvalitní stravu, existují i speciální přípravky s vysokým obsahem bílkoviny. U pacientů v těžkých stavech neschopných dostatečného příjmu potravin ústy se podávají speciální vaky se základními živinami nitrožilně (parenterální výživa), nebo se aplikují výživné roztoky přímo do žaludku pomocí nasogastrické sondy zavedené nosem. Při dlouhodobějších problémech při příjmu potravy ústy může být vytvořen speciální vstup do žaludku přes břišní stěnu (tzv. PEG), kterým se živiny podávají přímo do žaludku. Je-li nedostatek bílkovin způsoben poruchou jejich vstřebávání, nebo jejich ztrátou močí, pak pochopitelně léčíme tuto vyvolávající příčinu.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů