Ototoxické sloučeniny jsou látky, které různými mechanizmy poškozují sluch, obvykle jde o poškození vnitřního ucha, kde je uloženo sluchové ústrojí, nebo poškození nervu vedoucího odtud vzruchy do mozku. Důsledkem účinku těchto sloučenin může být nevratné poškození sluchu včetně hluchoty. Dalšími možnými důsledky poškození vnitřního ucha může být pískání v uších (tinnitus) a poruchy rovnováhy s motáním hlavy (ústrojí rovnováhy je totiž ve vnitřním uchu také).

 

Typy sloučenin

1. Těžké kovy – Narušení sluchu může být součástí otrav některými těžkými kovy, jako je olovo a rtuť. Většinou nicméně dominují ostatní příznaky intoxikace (viz příslušné články).

2. Antibiotika – Řada antibiotik má silný ototoxický efekt. Patří sem například aminoglykosidy (např. gentamicin a amikacin) a makrolidy (např. erytromycin). Zcela speciální problematikou je ototoxický efekt antibiotika streptomycin, které se sice běžně nepoužívá, ale jinak patří mezi účinné léky proti tuberkulóze (antituberkulotika).

3. Cytostatika – Cytostatika poškozují celou řadu orgánů a tkání. Ani sluchový orgán není výjimkou a ototoxicita bývá nezřídka důsledkem podávání cisplatiny nebo oxaliplatiny.

4. Diuretika – Na tkáň vnitřního ucha působí negativně zejména kličková diuretika, jako je furosemid (např. Furon, Furorese apod.).

5. Nesteroidní antirevmatika – Jedná se o běžně podávané léky (např. Aspirin), ale zhoršení sluchu se při běžných dávkách nevyskytuje. Ve vysokých dávkách bylo nicméně poškození sluchu pozorováno, a proto jako ve všem platí, že všeho s mírou.

Pozn.: Povšimněme si, že řada těchto ototoxických léků zároveň poškozuje tkáň ledvin, tj. jsou i nefrotoxické.

 

Léčba: Léčba není většinou možná. Jde-li o léky, je nutné používat ototoxické léky pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné, a pokud možno v co nejnižší dávce po co možná nejkratší dobu. Pokud se porucha sluchu objeví, je důležité vyvolávající látku co nejdříve vysadit. Zhoršený sluch se časem v některých případech upraví, jinak je potřeba korigovat zhoršení tohoto smyslu pomocí naslouchadel.


Zdroje
https://www.asha.org
https://www.soundrelief.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů