Paraneoplastický syndrom je skupina příznaků, která se může objevit u člověka, který trpí nějakým zhoubným onemocněním. Název vychází z předpony „para-“ (při) a základu “neoplastický“ (nádorový). Abychom však byli přesnější, paraneoplastické příznaky by neměly přímo souviset s růstem nádoru a jeho metastáz, Pokud tak například člověk s rakovinou plic začne kašlat, za paraneoplastický syndrom to nepovažujeme. Pokud ale člověk s rakovinou plic začne trpět abnormální svalovou slabostí, může se jednat o paraneoplastický příznak známý jako Lambert-Eatonův syndrom. Proč přesně tyto paraneoplastické příznaky vznikají a jaké mohou mít podoby, si povíme níže.

 

Příčiny: Příčinou paraneoplastického syndromu může být produkce některých hormonů a jiných účinných látek nádorovými buňkami. Druhou možností je vznik paraneoplastických příznaků v důsledku celkové imunitní obranné reakci těla na přítomnost rakoviny, která vyvolá celotělové projevy. Nejčastější příčinou paraneoplastického syndromu jsou některé formy rakoviny plic (tzv. malobuněčný karcinom).

 

Projevy: Paraneoplastických příznaků může být celá řada, jmenujme zde alespoň ty nejdůležitější.

1. Zvýšená hladina vápníkuZvýšená hladina vápníku (hyperkalcémie) patří k těm častějším paraneoplastickým příznakům. Příčinou bývá produkce parathormonu nádorovými buňkami.

2. Syndrom nadměrné sekrece antidiuretického hormonuSyndrom nadměrné sekrece antidiuretického hormonu (SIADH) může být přítomen při tvorbě tohoto hormonu buňkami nádoru. Důsledkem je především minerálový rozvrat s poklesem hladiny sodíku v krvi. O dalších příznacích si přečtěte v příslušném textu.

3. Cushingův syndromCushingův syndrom může u některých nádorů vzniknout za předpokladu, že jejich buňky začnou tvořit hormon ACTH. Tento hormon pak začne stimulovat tvorbu kortikoidních hormonů v nadledvinách.

4. Nadprodukce inzulinu – Nadprodukce inzulinu je typická pro už i tak vzácný inzulinom, ale může se ještě vzácněji objevit i u jiných nádorů. Základním příznakem jsou recidivující hypoglykémie.

5. AkromegalieAkromegalie je ve většině případů samostatná hormonální choroba, ale může vzniknout i jako paraneoplastický příznak, pokud buňky některého nádoru začnou produkovat růstový hormon.

6. Karcinoidový syndrom – Příznaky karcinoidového syndromu můžeme pokládat za typický paraneoplastický příznak. Jsou důsledkem produkce řady účinných látek (zejména serotoninu) nádory známými jako karcinoidy. Projevy zahrnují průjmy, bolesti břicha, úbytek na váze, záchvatovité zrudnutí obličeje, návaly horka, dušnost, kašel a bušení srdce.

7. Lambert-Eatonův syndrom – U Lambert-Eatonova syndromu se objevují protilátky, které začnou poškozovat nervosvalovou ploténku a tím narušují funkci příčně pruhovaných svalů. Tyto agresivní protilátky podle všeho často vznikají jako obranná reakce na přítomnost nádorových buněk, a proto je tento syndrom velmi úzce spjat s nádorovými chorobami.

8. Polymyozitida a dermatomyozitida – Tato dvě autoimunitní onemocnění mohou i nemusí být součástí paraneoplastického syndromu. Pokud tomu tak je, je příčinou opět vznik protilátek v reakci na přítomnost nádoru, načež tyto protilátky začnou napadat naše vlastní tkáně.

9. Záněty mozku a míchy – Tato problematika je dosti složitá. Velmi zjednodušeně bych řekl, že u některých nádorových stavů se může objevit zánětlivé postižení mozku nebo míchy se vznikem celé řady neurologických příznaků.

10. Acanthosis nigricansAcanthosis nigricans znamená zesílení a ztmavnutí kůže na některých místech těla (kožní záhyby třísel, krk a okolí pupku). Příčin tohoto stavu může být více, ale patří sem i zhoubná onemocnění, přičemž na prvním místě jsou to nádory trávicí soustavy. Příčinou může být tvorba některých růstových faktorů nádorem.

11. Zvýšená krevní srážlivost – Zvýšená srážlivost krve se vznikem povrchových zánětů žil i hluboké žilní trombózy a plicní embolie jsou neoddělitelně spjaty s pokročilejšími formami rakoviny. Příčinou je tvorba zánětlivých působků naším imunitním systémem.

12. Úbytek na váze, zvýšená teplota a noční pocení – Tyto typické příznaky pokročilých stádií rakoviny jsou opět způsobeny celkovou zánětlivou odpovědí organizmu na přítomnost nádorových buněk.


Zdroje
https://www.msdmanuals.com
https://www.verywellhealth.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů