Paragangliom je označení pro méně častý nádor, který je obvykle nezhoubný, a který vychází z nervové tkáně. Většinou nejde o vážný nález, v řadě případů je nicméně nutné jej chirurgicky řešit.
 
Příčiny
Příčiny vzniku paragangliomů nejsou většinou jasné, zřejmě jde o kombinaci genetických předpokladů a vlivu zevních faktorů. V určitých případech je výskyt četnějších paragangliomů dědičný v rámci vzácných genetických syndromů včetně tzv. MEN syndromu. Tumory vznikají z buněk tzv. autonomního nervového systému, které se vyskytují v průběhu krevních cév. Poměrně častým místem vzniku paragangliomu je některé místo v dutině břišní (např. nadledviny), ale paragangliomy se mohou objevit i na mnoha jiných místech v organizmu (plíce, oblast pánve, krční oblast). Relativně často jsou zjištěné paragangliomy hlavy a krku, protože jejich růst v této oblasti je dobře viditelný (podkožní boule na krku).
 
 
Projevy
V drtivé většině jsou paragangliomy nezhoubné a buď jsou nalezeny náhodně, nebo se projeví svým růstem jako podkožní boule. Další příznaky mohou souviset s útlakem okolních anatomických struktur tkání nádoru. Určité procento nádorů může vytvářet některé hormony jako je noradrenalin a dopamin a při jejich uvolňování pak mohou vzniknout příznaky podobné feochromocytomu (což je nádor dřeně nadledvin) – epizody vysokého tlaku, zblednutí a bolestí hlavy.
 
Jen minimum paragangliomů se chová zhoubně a je schopno se invazivně šířit s tvorbou vzdálených metastáz.
 
 
Diagnostika
Nádorovou tkáň je možné najít pomocí některé ze zobrazovacích metod (ultrazvuk, CT vyšetření, magnetická rezonance), přesná diagnóza může být určena na základě histologického vyšetření vzorku získaného biopsií a-nebo vyšetřením tkáně celého nádoru získaného chirurgickým zákrokem.
 
 
Léčba
Základem léčby je chirurgické odstranění tkáně nádoru, které v drtivé většině případů stav vyřeší. Pokud by byla část tkáně nádoru v místě ponechána, paragangliom vyroste znovu. Vzácné zhoubné formy paragangliomu mohou být léčené chemoterapií, ale jejich prognóza je výrazně horší.


Zdroje
https://www.cancer.gov
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů