Termín panlobulární znamená „týkající se celého lalůčku (lobulu)“. Máme tím většinou na mysli plicní lalůčky, kdy obvykle hovoříme o panlobulárním emfyzému, což je rozedma plic postihující celý lalůček.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů