Emfyzém je termín, který znamená přítomnost plynu v tkáních. Emfyzém měkkých tkání je obvykle závažným stavem, který může souviset s narušením integrity trávicí trubice, nebo s infekcí tkáně bakteriemi produkujícími plyn. Speciální problematiku představuje emfyzém plic.

Emfyzém plic znamená „rozedma plic“. Jedná se o chronicky vznikající proces, který bývá součástí CHOPN. Jeho podstatou je poškození přepážek mezi alveoly, tyto přepážky začínají mizet, a to vede v plicní tkáni ke vzniku větších dutin vyplněných vzduchem. Dochází k výrazné ztrátě funkčního povrchu plic, klesá výměna dýchacích plynů, a proto je rozsáhlý emfyzém spojen s dušností. Více najdete v textu o rozedmě.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů