Pancoastův [Penkoustův] syndrom je skupina příznaků, které jsou spojeny s Pancoastovým nádorem. Jako Pancoastův tumor se označuje každý nemalobuněčný* nádor plic, který roste v horní části plíce. Růst nádoru v této oblasti pak může útlakem okolních struktur způsobit některé specifické obtíže - Pancoastův syndrom.

* Plicní nádory se dělí na nemalobuněčné a malobuněčné. Nemalobuněčné jsou častější, souvisí s kouřením a mají tendenci růst více ohraničeně.

 

Projevy: V těsné blízkosti vrchního laloku plic se nachází nervy a cévy zásobující horní končetinu a pak také krční sympatikus. Krční sympatikus patří do tzv. autonomního nervového systému, což je soustava nervových jader a vláken, které ovlivňují procesy v těle nezávisle na naší vůli. Krční sympatikus má význam například v ovládání šíře zornice. Utlačování cév a nervů zásobujících horní končetinu se obvykle projevuje nepříjemnými bolestmi vystřelujícími ze zad do horní končetiny na straně nádoru, objevit se může i vymizení pulsu na příslušné horní končetině a Raynaudův syndrom. Narušení krčního sympatiku se projeví tzv. Hornerovou trias (trojicí příznaků) na stejnostranném oku - zúžení zornice (mióza), částečný pokles horního víčka (ptóza) a „zapadnutí“ oka do hloubky (enoftalmus). Na bolesti zad a horní končetiny, které nemocný pociťuje, se může podílet napadení obratlů a žeber nádorem.

 

Schéma - Pancoastův tumor

 

DiagnostikaPlicní nádor lze diagnostikovat zobrazovacími metodami, jako je rentgen plic nebo CT vyšetření hrudníku. Další vyšetřovací metodou, která má naději na získání vzorku nádorové hmoty je bronchoskopie.

 

Léčba: Léčba Pancoastova tumoru se v zásadě neliší od léčby ostatních plicních nádorů. Je nicméně nutné si uvědomit, že je-li hmota nádoru tak rozsáhlá, že utlačuje struktury kolem plíce, je operabilita nádoru značně nejistá.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů