Osteom je nezhoubný nádor, který vychází z kostních buněk (osteocytů). Osteomy jsou sice nezhoubné, ale svým růstem mohou způsobit svému nositeli celou řadu problémů.

Příčiny
Přesná příčina vzniku osteomů není jasná a jako u většiny nádorů jde o kombinaci genetických předpokladů a zevních faktorů (poranění kostí, záněty, apod.). Je nicméně známo, že mnohočetné osteomy mohou vznikat u jedinců trpících Gardnerovým syndromem. U těchto lidí je příčinou genetická mutace v APC genu, která způsobuje výskyt velkého počtu střevních polypů, z nichž může vzniknout rakovina tlustého střeva. Gardnerův syndrom je v podstatě specifickým podtypem familiární adenomatózní polypózy.


Projevy
Osteomy vznikají z kostí. Typicky je nacházíme v oblasti obličejových kostí a v lebce, přesněji řečeno v blízkosti vedlejších nosních dutin. Svým růstem mohou způsobit bolest a narušit komunikaci vedlejších dutin s hlavní dutinou nosní, což může vyvolat opakované záněty dutin. V místě osteomů dochází k narušení pevnosti kosti a to zvyšuje riziko výskytu patologických zlomenin (zlomeniny vzniklé působením mírné mechanické síly).
 

Diagnostika
Osteom může být nalezen pomocí zobrazovacích metod (např. rentgen a CT vyšetření), pro přesné zjištění diagnózy je nutné získat vzorek tkáně k histologickému vyšetření. Při výskytu velkého počtu osteomů je vždy důležité myslet na Gardnerův syndrom a dotyčnému kolonoskopicky vyšetřit tlusté střevo.


Léčba
Záleží vždy na konkrétním případu. Malé osteomy, které nezpůsobují příznaky, je někdy možné pouze pravidelně sledovat. Velké, rostoucí a symptomatické osteomy se chirurgicky odstraňují. V případě výskytu v oblasti hlavy a krku jsou zákroky doménou lékařů ORL (ušní-nosní-krční).


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů