Nedomykavost trojcípé (trikuspidální) chlopně patří mezi časté chlopenní vady srdce. Odborně se tento stav nazývá jako trikuspidální insuficience a postižena je trojcípá chlopeň oddělující pravou síň od pravé komory. Trojcípá chlopeň se uzavírá během srdečního stahu (systoly), kdy je krev vypuzena z pravé komory do plicní tepny. Zavřená trojcípá chlopeň brání zpětnému toku z pravé komory do pravé síně. Nedomykavá chlopeň se úplně nedovře, a proto se část krve vrací zpět do pravé síně.

 

Příčiny: Trojcípá chlopeň může být nedomykavá vrozeně, nebo se nedomykavost objeví až v průběhu života. Možné příčiny zahrnují infekční endokarditiduischemickou chorobu srdeční (včetně infarktu myokardu postihujícího pravou polovinu srdce) a roztažení pravé poloviny srdce v důsledku plicní hypertenze a plicních chorob za vzniku cor pulmonale (plicního srdce). Historicky byla trikuspidální insuficience spjata i s revmatickou horečkou, od doby užívání antibiotik však frekvence tohoto onemocnění v ČR klesá.

 

Projevy: Část krve se z pravé komory při srdečním stahu nedostane do plicní tepny, ale teče zpět do pravé síně, což vede k přetěžování pravé síně nadměrným objemem krve. Přetížení vede k příznakům pravostranného srdečního selhávání, kdy se krev hromadí v žilním systému za vzniku ascitu, zvětšení jater a otoků dolních končetin. Lidé s nedomykavostí trojcípé chlopně mají vyšší riziko vzniku poruch srdečního rytmu, jako je například fibrilace síní.

 

Diagnostika: U pacienta můžeme najít klinické známky pravostranného srdečního selhávání (např. voda v břiše a otoky dolních končetin). Nedomykavost trikuspidální chlopně navíc způsobuje srdeční šelest, po jehož nálezu je nutné doplnit ECHO srdce (či přesnější jícnové ECHO). Vyšetření vadu potvrdí a navíc pomůže určit její tíži.

 

Léčba: U řady pacientů je postup pouze symptomatický, jsou sledování kardiologem a dostávají léky na srdce (ACE-inhibitory, diuretika). V případě splnění určitých kritérií mohou být nemocní indikováni ke kardiochirurgickému řešení s s implantací chlopenní náhrady.


Zdroje
https://www.heart.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů