Nedomykavost plicní chlopně patří mezi málo časté chlopenní vady. Odborně se tento stav nazývá jako pulmonální insuficience a postižena je plicní chlopeň oddělující pravou komoru od plicní tepny. Plicní chlopeň se uzavírá během uvolnění srdečního svalu (diastoly), kdy je krev nasávána z pravé síně do pravé komory. Správně uzavřená plicní chlopeň brání zpětnému toku z plicnice do pravé komory. Nedomykavá chlopeň se úplně nedovře, a proto se část krve vrací do pravé komory, která je přetěžována.

Příčiny: Nedomykavost plicní chlopně může být vrozená (často doprovází srdeční vadu známou jako Fallotova tetralogie), nebo častěji získaná. Z vyvolávajících příčin získané insuficience můžeme jmenovat infekční endokarditidu, karcinoidový syndrom (produkce serotoninu karcinoidem), poruchy pojiva a stavy spojené s plicní hypertenzí. Historicky bylo chlopenní poškození se vznikem nedomykavosti spojeno s revmatickou horečkou, od doby užívání antibiotik však frekvence tohoto onemocnění v ČR výrazně klesla.


Projevy: Nedomykavost plicní chlopně se nemusí nijak projevovat, případně jsou její příznaky zakryté projevy vyvolávajícího onemocnění (např. zmíněné plicní hypertenze). Těžké a dlouho neřešené formy nedomykavé plicní chlopně mají příznaky pravostranného srdečního selhávání, jako jsou otoky dolních končetin, zvětšení jater a voda v břiše.
 

Diagnostika: U pacienta můžeme nejprve zjistit výše zmíněné klinické projevy, nebo je nedomykavost plicní chlopně zjištěna náhodně. Vada způsobuje srdeční šelest, po jehož nálezu je vhodné doplnit ECHO srdce (či přesnější jícnové ECHO). Toto vyšetření vadu potvrdí a navíc pomůže určit její tíži.


Léčba: V případě nedomykavé plicní chlopně je důležité zjistit vyvolávající příčinu a tu léčit (jde zejména o případy plicní hypertenze). V případě těžkého postižení plicní chlopně lze zvážit kardiochirurgický zákrok s implantací chlopenní náhrady.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.mercy.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů