Nedomykavost mitrální chlopně patří mezi časté chlopenní vady srdce. Odborně se tento stav nazývá jako mitrální insuficience a postižena je mitrální chlopeň oddělující levou síň od levé komory. Mitrální chlopeň se uzavírá během srdečního stahu (systoly), kdy je krev vypuzována z levé komory do aorty. Zavřená mitrální chlopeň brání zpětnému toku z levé komory do levé síně. Nedomykavá chlopeň se úplně nedovře, a proto se část krve vrací z levé komory do levé síně.

 

Příčiny: Nejčastější příčinou je tzv. prolaps mitrální chlopně, kdy s postupujícím věkem dochází k degeneraci závěsného aparátu chlopně a ta se přestane dovírat. Častější je tento problém u žen. K narušení chlopně může dojít i vlivem ischemické choroby srdeční (včetně infarktu myokardu), u infekční endokarditidy, při dilatační kardiomyopatii a kvůli vrozeným poruchám vaziva (např. Marfanův a Ehlers-Danlosův syndrom). Historicky bylo chlopenní poškození úzce spjato i s revmatickou horečkou, od doby užívání antibiotik však frekvence tohoto onemocnění klesá.

 

Projevy: Část krve se z levé komory při srdečním stahu srdce nedostane do aorty, ale teče zpět do levé síně. To vede ke dvěma problémům. Levá síň je přetěžována nadměrným objemem krve a levá komora musí více pracovat, protože se snaží dostat do aorty více krve. Pokud se nedomykavost rozvíjí pomalu, vznikají postupně známky oboustranného srdečního selhání (dušnost, otoky, apod. – viz. příslušný text). Při rychlém rozvoji vady (typické jako komplikace infarktu) bývají příznaky srdečního selhání dramatičtější, dominuje jim dušnost a může dojít i k smrtelně nebezpečnému selhání krevního oběhu. Lidé s nedomykavostí mitrální chlopně mají vyšší riziko vzniku poruch srdečního rytmu, jako je například fibrilace síní.

 

Diagnostika: U pacienta můžeme najít klinické známky srdečního selhávání (např. poslechové chrůpky na plicích a otoky dolních končetin). Nedomykavost mitrální chlopně způsobuje srdeční šelest, po jehož nálezu je nutné doplnit ECHO srdce (či přesnější jícnové ECHO). Vyšetření vadu potvrdí a navíc pomůže určit její tíži.

 

Léčba: U řady pacientů je postup pouze symptomatický, jsou sledování kardiologem a dostávají léky na srdce (ACE-inhibitory, diuretika). V případě splnění určitých kritérií mohou být nemocní indikováni ke kardiochirurgickému řešení s provedením plastiky chlopně, nebo s implantací chlopenní náhrady. Je-li nedomykavost mitrální chlopně akutní v rámci infarktu, dává se přednost neodkladné kardiochirurgické operaci s dočasným zajištěním krevního oběhu pomocí mechanické podpory.


Zdroje
https://www.heart.org
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů