Fosfor se v lidském těle vyskytuje nejčastěji ve formě fosfátových iontů. Koncentrace fosfátů v krvi je za normálních okolností udržována poměrně v úzkém rozmezí (přibližně 0.65-1.6 milimolů na litr) a její odchylky způsobují různé příznaky.

Metabolizmus fosfátů poměrně úzce souvisí s metabolizmem kostní hmoty, s metabolizmem vápníku a s ledvinnými funkcemi. V kostech se totiž fosfáty vyskytují spolu s vápníkem a tvoří tak základ pevné kostní hmoty. V krvi mají ionty vápníku a fosfátu takový vztah, že součin jejich koncentrací je vždy víceméně konstantní. Pokles krevní koncentrace vápníku bývá spojena s vzestupem koncentrace fosfátů a naopak. A pokud jde o ledvinné funkce, tak je to také jednoduché. Nadbytečné fosfátové ionty jsou ledvinami vylučovány a špatná funkce ledvin proto obvykle vede k hromadění fosforu v krvi.

 

Příčiny: Nadměrná hladina fosfátů v krvi (hyperfosfatémie) může mít celou řadu příčin.

1. Chronické selhávání ledvin – Snížená funkce ledvin vede velmi často ke zvýšení hladiny fosfátů v krvi, což je dáno nižším vylučováním fosfátů do moči.

2. Hypoparatyreóza – Jde o sníženou funkci příštítných tělísek, což jsou hormonálně aktivní orgány umístěné v těsné blízkosti štítné žlázy. Příštítná tělíska tvoří hormon známý jako parathormon (PTH), který zvyšuje hladinu vápníku v krvi. Nedostatek PTH vede naopak ke snížení koncentrace vápníku se zvýšením koncentrace fosfátů.

3. Rozpad buněk – Poměrně hodně fosforu se nachází uvnitř buněk a uvolňuje se z nich při jejich rozpadu, k němuž dochází například při syndromu nádorového rozpadu, rabdomyolýza, crush syndrom a další stavy.

4. Nadměrný přísun fosforu – Nejde o častý stav, nicméně k hyperfosfatémii může dojít při podávání přípravků obsahujících velké množství fosforu (jde například o roztoky dihydrogenfosforečnanu draselného).

 

Projevy: Nadbytek fosfátů v krvi může z dlouhodobého hlediska způsobovat pokles krevního vápníku, tím vyvolat druhotnou (sekundární) hyperparatyreózu a odvápňování kostí. Je-li přítomno chronické selhávání ledvin jakožto vyvolávající příčina zvýšené hladiny fosforu, pak mluvíme o tzv. renální osteodystrofii.

 

Diagnostika: Hladinu fosfátů v krvi můžeme jednoduše zjistit ze vzorku žilní krve. Kromě této hodnoty je ovšem důležité znát z výše zmíněných důvodů i aktuální hladinu krevního vápníku a ledvinné parametry.

 

Léčba: Je nutné řešit příčinu zvýšené hladiny fosfátů, je-li to možné. Kromě toho existují léky, které se označují jako vazače fosfátů, a které snižují vstřebávání fosforu ve střevě.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů