Mžitky před očima (odborně fosfény) znamenají vjemy krátkých světelných záblesků v zorném poli. Jejich občasný výskyt je relativně běžný a nic vážného většinou neznamenají. Trvající nebo často se opakující pocit mžitků však může člověka výrazně obtěžovat a vede ho k vyšetření lékařem, který může diagnostikovat i některé choroby.

 

Příčiny:

1. Mnutí očí – Promnutí očí rukama je situace, která fosfény vyvolává snad nejčastěji. V tomto případě se používá termín "tlakové fosfény", kdy je falešný vjem mžitků vyvolán tlakovým podrážděním smyslového aparátu oka.

 

2. Úder do hlavy – I relativně malé úrazy hlavy bez otřesu mozku a bez nutnosti ošetření rány chirurgem jsou často spojeny s dočasnými mžitky. Důvodem je podráždění mozku zevní silou.

 

3. Migréna – Mžitky před očima typicky doprovázejí některé záchvaty migrény. Mžitky se objevují spíše před vlastním záchvatem, a bývají proto součástí tzv. aury.

 

4. Změny krevního tlaku – Mžitky před očima se mohou objevit u stavů s výrazně zvýšeným krevním tlakem, ale vyskytují spolu s motáním hlavy a celkovou slabostí i u stavů se sníženým krevním tlakem.

 

5. Roztroušená skleróza - Postihne-li toto onemocnění zrakový nerv (což není zvláště u mladších žen s roztroušenou sklerózou až tak vzácné), mohou se kromě různých výpadků zorného pole a rozmazaného vidění objevit i mžitky před očima.

 

6. Oční choroby – Řada očních onemocnění, typicky zahrnují-li poškození či podráždění sítnice, se může projevit nepříjemnými mžitky. Patří sem například odchlípení sítnice, glaukom aj. Ze vzácných příčin se možný výskyt udává i u oční formy melanomu. Fosfény se někdy objevují u pacientů po operaci čočky pro kataraktu.

 

Diagnostika: Obtěžující mžitky by měly být vyšetřeny zejména očním lékařem. Základem je klasické vyšetření oka včetně očního pozadí, testuje se zraková ostrost a periferní vidění, možné je změření nitroočního tlaku. Kromě toho je možné i neurologické vyšetření, zejména při podezření na migrénu nebo roztroušenou sklerózu. Jsou-li přítomny jakékoliv neurologické odchylky, je většinou doporučeno CT vyšetření mozku (eventuálně magnetická rezonance) nebo EEG vyšetření. Jako součást vyšetřovacího postupu je možné provést alespoň základní krevní náběry a opakovaně změřit krevní tlak.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.allaboutvision.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů