Myxom je vzácný nezhoubný nádor vycházející z primitivní pojivové tkáně hlenovitého tvaru. Asi klinicky nejvýznamnější jsou myxomy srdce (vlastně jsou nejčastějšími srdečními nádory), jinak se myxomy mohou vyskytovat ve svalstvu a podkoží.

Příčiny

Přesná příčina vzniku myxomu není známa. Zřejmě jde o kombinaci genetických předpokladů a vlivu zevních faktorů. Některé teorie zmiňují možnost, že myxom vzniká degenerací jiných nezhoubných pojivových nádorů.

 

Projevy

Klinicky nejvýznamnější je myxom vyskytující se v srdci, obvykle jde o levou srdeční síň. Myxom může svým růstem narušit pumpovací schopnost srdce a způsobit příznaky srdečního selhávání s dušností, poruchami vědomí a poruchami rytmu. Ostatní podkožní a svalové myxomy mohou vypadat jako podkožně uložené měkké boule.

 

Diagnostika

Myxom lze najít pomocí některé ze zobrazovacích metod, v případě srdce jde nejčastěji o echokardiografické vyšetření, případně lze provést méně dostupnou magnetickou rezonanci srdce Diagnóza myxomu může být potvrzena získáním malé části tkáně myxomu s provedením histologického vyšetření. Bylo zjištěno, že čistý myxom se moc nevyskytuje a histologicky v nádorové tkáni najdeme i příměs jiných nádorů, jako je lipom (myxolipom), fibrom (myxofibrom) apod.

 

Léčba

Myxomy se odstraňují chirurgickým zákrokem. V případě srdečních myxomů jde o větší kardiochirurgické operace, ale podaří-li se celou tkáň myxomu odstranit, pak lze pacienta považovat za zcela vyléčeného.


Zdroje
https://www.msdmanuals.com
https://www.sciencedirect.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů