Mycosis fungoides [mykózis fungojdés] je zdánlivě kožní onemocnění, které však ve skutečnosti hodně zajímá hematology (lékaře zabývající se chorobami krve), protože se jedná o nejčastější formu kožních lymfomů.

 

Příčiny: Příčinou vzniku lymfomů je nádorová mutace některého z lymfocytů (podtyp bílých krvinek), který se začne množit. Většinou není zcela jasná příčina této mutace, někdy jde o genetické předpoklady, jindy o vlivy zevního prostředí a jindy o kombinaci těchto faktorů. Proč u mycosis fungoides dominuje postižení kůže také není jasné. Víme však alespoň, jaký konkrétní typ lymfocytů mycosis fungoides způsobuje – jsou to tzv. T-lymfocyty. Nejčastější výskyt je u lidí nad 50 let věku, spíše u mužů.

 

ProjevyLymfom se u mycosis fungoides projevuje jako načervenalá vyrážka kůže, která svědí a může připomínat ekzém. Ložiska „ekzému“ nicméně nereagují na případnou kožní léčbu a postupně se zvětšují. Onemocnění postupuje velmi pomalu, proces trvá i desetiletí bez prudkého zhoršení. Pokročilé formy mohou narušit kožní kryt a způsobit vznik kožních vředů.

U některých lidí dojde kromě postižení kůže i k postižení jater, sleziny a lymfatických uzlin (což je spojeno se zvětšením jater, sleziny a uzlin) a tento stav pak označujeme jako Sézaryho syndrom.

 

Diagnostika: Diagnóza není zejména v prvních stádiích vůbec lehká, protože stav je těžko odlišný od banálního ekzému. Pokud se objeví pochybnosti, je důležité provést odběr vzorku (biopsii) postižené kůže a jeho histologické vyšetření.

 

Léčba: Onemocnění nemá v řadě případů špatnou prognózu, často se zhoršuje jen velmi pomalu a dobře reaguje na léčbu. Existuje více metod léčby, jejich konkrétní kombinace bývá individuální. Možnosti zahrnují celkovou chemoterapii i lokální chemoterapii (speciální kožní roztoky a masti), podávání kortikoidů, ozařování kůže rentgenovým zářením (radioterapie), ultrafialovým světlem (fototerapie) a další.


Zdroje
https://www.linkos.cz
https://rarediseases.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů